Ouderenmishandeling

Handen oudere vrouw Pixabay - ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Bijvoorbeeld door een familielid, een (andere) mantelzorger of een professionele verzorgende. In een zorginstelling kan ook een medebewoner zich schuldig maakt aan ouderenmishandeling. 

Bij mishandeling van ouderen is soms opzet in het spel, maar niet altijd. Er kan ook sprake zijn van overbelaste mantelzorgers voor wie de zorg voor de oudere te zwaar is geworden. Dat kan leiden tot onverantwoorde zorg. 

Kenmerken van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Het kan gaan om: 

  • Fysiek geweld, door de partner of een kind
  • Verwaarlozing, bijvoorbeeld onvoldoende verzorging
  • Seksueel geweld
  • Uitbuiting, bijvoorbeeld afpersing
  • Vernedering
  • Uitsluiting en pesten, bijvoorbeeld door medebewoners in een zorginstelling
  • Lichamelijk geweld als hardhandig beetpakken, duwen of slaan

Gevolgen van ouderenmishandeling

Ouderen zijn vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van hun omgeving. Dat brengt hen in een kwetsbare positie. Ouderenmishandeling kan ernstige vormen aannemen, maar blijft toch vaak verborgen. Veel mensen vinden het moeilijk hiermee naar buiten te treden. 

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan ouderenmishandeling leiden tot: 

Hulp na ouderenmishandeling

Wordt u zelf mishandeld als oudere? Misschien wilt u liever ‘de vuile was niet buiten hangen’ of schaamt u zich. Misschien bent u bang dat er problemen van komen als u over de mishandeling praat. Bijvoorbeeld dat u geen hulp meer krijgt of dat het allemaal nog erger wordt. Het is ook moeilijk als degene die u mishandelt een familielid is. Dan bent u misschien bang, boos en/of verdrietig, maar wilt u de dader niet in de problemen brengen.  

Toch is het belangrijk om de mishandeling serieus te nemen, erover te praten en hulp te zoeken. Praten is de eerste stap naar een oplossing. Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij geven u advies.