Disclaimer

Algemeen

Dit is een website van MIND Korrelatie, gevestigd te Amersfoort. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. MIND Korrelatie is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. MIND Korrelatie streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. Korrelatie kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

MIND Korrelatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan MIND Korrelatie worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. MIND Korrelatie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Het is toegestaan een link naar de website van MIND Korrelatie op te nemen. De teksten van de dossiers zijn (deels) gebaseerd op teksten uit het boek “Vademecum Psychosociale Informatie” Auteur in opdracht van Stichting Korrelatie: mw. drs. A.L. van Lonkhuyzen”.