Privacy Statement

MIND Korrelatie biedt door middel van brief, chat, telefonie, mail en WhatsApp hulp bij mentale problemen. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. Dat doen wij om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij je vraag. Er werken alleen professionele hulpverleners bij MIND Korrelatie die zich confirmeren aan de beroepscode voor psychologen en maatschappelijk werkers waardoor ze een geheimhoudingsplicht hebben. Zij gaan daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens om. Je gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Als je contact opneemt met MIND Korrelatie kun je anoniem blijven. Een beperkte hoeveelheid informatie kan echter voor ons zichtbaar zijn. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat er voor ons zichtbaar is, wat wij daarmee doen en wat je rechten zijn.

Doel van de verwerking

Wij verwerken jouw gegevens voor de volgende doelen:

  1. Om je goed te kunnen helpen bij mentale problemen.
  2. Om hulp te kunnen bieden bij acute, levensbedreigende problematiek.

Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens MIND (waar MIND Korrelatie onder valt) van je kan verzamelen en met welk doel. 

  • Contact via brief, chat, telefonie, mail of WhatsApp

Als je contact opneemt met MIND Korrelatie kun je anoniem blijven. Een beperkte hoeveelheid informatie kan echter voor ons zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld een IP adres in de chat, en een naam, telefoonnummer en eventuele profielfoto op Whatsapp. Tenzij je deze gegevens zelf hebt afgeschermd.

Als je contact opneemt met MIND Korrelatie verkrijgen we automatisch jouw zichtbare contactgegevens in onze systemen. Dat is nodig om het contact tot stand te brengen. Wij gebruiken deze gegevens in principe alleen om met jou te kunnen bellen, chatten, mailen of whatsappen.  

MIND Korrelatie kan ook persoonsgegevens verzamelen die iets zeggen over jouw (psychische) gezondheid als je je ervaringen deelt. Deze gezondheidsgegevens worden door MIND alleen verwerkt om je goed te kunnen helpen. De gegevens worden zeer vertrouwelijk behandeld: je wordt altijd te woord gestaan door een professionele hulpverlener met een geheimhoudingsplicht. De gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. 

Gevoerde chatgesprekken en e-mail contacten worden tijdelijk opgeslagen. Als je een tweede keer contact met ons opneemt, kunnen we je beter helpen met jouw klachten. Na een periode van vier maanden worden je gegevens gewist. Als je wilt dan kun je het chatverslag naar je emailadres laten sturen. Dit is alleen mogelijk tijdens het chatgesprek. Om privacy redenen is het niet mogelijk het verslag nog te mailen nadat het gesprek is beëindigd.

  • Statistische doeleinden

Daarnaast volgt en registreert MIND Korrelatie de vragen uit de samenleving. Zo houden wij bij over welke onderwerpen gebeld, gechat of gemaild wordt en wat bijvoorbeeld de leeftijdscategorie en het geslacht van de hulpvragen zijn. De registratie van dit soort gegevens gebruiken wij voor statische doeleinden en zijn vanzelfsprekend niet tot een persoon te herleiden. 

  • Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht. 

Als je contact opneemt met MIND via het webformulier, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. 

Wij mogen je persoonsgegevens verwerken om je een reactie te geven omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 

Doorgeven persoonsgegevens

Je gegevens worden alleen verstrekt aan anderen als er sprake is van acute levensbedreigende omstandigheden. Wij geven dan je contactgegevens en de plaats waar je je bevindt door aan hulpdiensten.

Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht om MIND te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een toelichting op je rechten vind je hier.

Als je van je rechten gebruik wilt maken kun je je verzoek per brief richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming MIND
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

Of per mail: FG@wijzijnmind.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Cookies aanpassen

Wij gebruiken functionele, analytische en social media cookies. Wil je je cookie-instellingen aanpassen? Dat kan via de privacybanner hieronder.