Voor professionals

MIND Korrelatie is er ook voor jou als professional. In deze tijd waarin er veel van je gevraagd wordt en je geconfronteerd wordt met lange wachtlijsten, complexe problemen en enorme tijdsdruk. 

  • We zijn er wanneer je op zoek bent naar verwijsmogelijkheden. Je kunt met ons overleggen bijvoorbeeld omdat je vastloopt of over andere zaken waar je mee geconfronteerd wordt in de hulpverlening.
  • We beschikken over een grote landelijke databank met verschillende verwijsmogelijkheden, waardoor we mee kunnen denken voor een geschikte verwijzing.
  • De medewerkers van MIND Korrelatie hebben een achtergrond als psycholoog, maatschappelijk werk, POH-GGZ, SPV en hebben ervaring in het werkveld. Er vinden regelmatig bijscholingen plaats om de kwaliteit van de gesprekken te waarborgen.
  • Alle gesprekken kunnen anoniem plaatsvinden en er zijn geen kosten verbonden.
  • We werken gezamenlijk aan een doel: Het bevorderen van mentale gezondheid voor ons allemaal.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Rechtwijzer EHBO

Sommige mensen ervaren in één deelgebied problemen, die uitstralen naar andere facetten van hun leven, waardoor het op verschillende deelgebieden tot problemen leidt. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, wonen, werken, gezondheid(psychisch), opvoeding, verslaving etc. 

Is er bij uw cliënt sprake van multiproblematiek? Vul samen met uw cliënt de Rechtwijzer EHBO in. De Rechtwijzer adviseert over welke stappen mensen kunnen zetten om juridische problemen op te lossen. Zo krijgt uw cliënt op ieder deelgebied tips en adviezen, die u samen met hem of haar kan oppakken.