Voor professionals

Wellicht bent u op zoek naar specifieke verwijsinformatie voor uw client. Misschien wilt u eens overleggen met een collega, bijvoorbeeld omdat u vastloopt met een client, of over andere zaken die in de hulpverlening spelen.

De medewerkers van MIND Korrelatie zijn er ook voor u, bijvoorbeeld voor specifieke informatie. Zij kunnen het uitgebreide adressenbestand van MIND Korrelatie voor u ontsluiten, en met u zoeken naar een geschikte verwijzing. Maar ook voor een collegiaal advies kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van MIND Korrelatie.

Cliënten die speciale hulp nodig hebben, verwijzen we door. Wellicht ook naar u. Zo werken we samen aan één doel: de juiste hulp op de juiste plek.

Rechtwijzer EHBO

Sommige mensen ervaren in één deelgebied problemen, die uitstralen naar andere facetten van hun leven, waardoor het op verschillende deelgebieden tot problemen leidt. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, wonen, werken, gezondheid(psychisch), opvoeding, verslaving etc. 

Is er bij uw cliënt sprake van multiproblematiek? Vul samen met uw cliënt de Rechtwijzer EHBO in. De Rechtwijzer adviseert over welke stappen mensen kunnen zetten om juridische problemen op te lossen. Zo krijgt uw cliënt op ieder deelgebied tips en adviezen, die u samen met hem of haar kan oppakken.