Mannenmishandeling

Mannenmishandeling man aan de telefoon Pixabay rechtenvrij

Ook mannen kunnen het slachtoffer worden van allerlei vormen van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld. De meeste mannen worden mishandeld door andere mannen. Maar er zijn ook vrouwen die hun mannelijke partner mishandelen. Het is een probleem dat nog vaak onderbelicht wordt. Enerzijds door het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn van mishandeling, en anderzijds omdat mannen het moeilijk vinden om hulp te vragen als hen dit overkomt. Dit veroorzaakt veel onzichtbaar leed. 

Kenmerken van mannenmishandeling

Mannenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor en in allerlei vormen. Bijvoorbeeld: 

 • Huiselijk geweld door partner of kind
 • Seksuele intimidatie op het werk
 • Seksueel geweld, meestal door andere mannen
 • Mishandeling op straat, dit komt met name voor bij homoseksuele mannen
 • Gedwongen prostitutie
 • Eergerelateerd geweld
 • Mensenhandel
 • Financiële uitbuiting 
 • Emotionele verwaarlozing 
 • Psychische mishandeling 

Gevolgen van mannenmishandeling

De gevolgen van mishandeling zijn voor mannen even groot als voor vrouwen. Ook mannen voelen zich vernederd en machteloos. Vaak schamen zij zich, omdat ze vinden dat zij zich ‘als een echte man’ hadden moeten verweren. Ook zijn mannen vaak bang om uitgelachen te worden als ze met het geweld naar buiten komen. Mannen doen (nog) minder vaak aangifte dan vrouwen.

Naast lichamelijk letsel, kan mannenmishandeling leiden tot: 

Oorzaken van mannenmishandeling

Net als het meeste geweld komt mannenmishandeling voort uit machtsongelijkheid, frustratie en agressie bij de dader. Het is moeilijk te zeggen hoe mannenmishandeling binnen een relatie ontstaat. Wel hebben daders vaak een aantal factoren met elkaar gemeen. Bijvoorbeeld: 

 • Weinig agressiebeheersing
 • Niet sterk in problemen oplossen
 • Moeite met communiceren in een relatie; niet goed met woorden overweg kunnen
 • Jaloezie
 • De behoefte controle over anderen te hebben
 • Alcohol– of drugsgebruik

Hulp na mannenmishandeling

Als je het slachtoffer bent (geweest) van mannenmishandeling kan het erg moeilijk voor je zijn om hierover te praten. Misschien schaam je je en ben je bang. Toch is praten belangrijk: het is de eerste stap om het geweld te stoppen en te verwerken. Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij hebben veel ervaring met hulpverlening na geweld. We praten met je over wat jij in je persoonlijke situatie nodig hebt.