Vrouwenmishandeling

Mishandeling Vrouw donker verdrietig Pixabay rechtenvrij

Vrouwenmishandeling betekent in de regel lichamelijk en/of geestelijk geweld tegen vrouwen door hun (ex-)partner. Om die reden wordt vrouwenmishandeling geschaard onder huiselijk geweld. Het is een manier om macht uit te oefenen. Vrouwenmishandeling kan heel ver gaan en het leven van het slachtoffer tot een hel maken. In de praktijk blijkt het heel moeilijk om aan dit geweld tegen vrouwen een eind te maken. 

Kenmerken van vrouwenmishandeling

Vrouwenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Vaak is er sprake van een combinatie van geestelijk en lichamelijk geweld. Daarbij is het bewust of onbewust de bedoeling om de ander bang te maken, de bewegingsvrijheid te ontnemen en/of te vernederen. De voortdurende stroom van intimidatie en geweld ondermijnt het zelfrespect van de vrouw. 

Gevolgen van vrouwenmishandeling

Mishandelde vrouwen houden vaak hun mond over de mishandelingen, uit angst, maar ook uit schaamte. Ook hebben veel vrouwen het gevoel de oorzaak van het geweld te zijn en te falen. Het lukt hen niet het ideaalbeeld van een gelukkig gezin te bereiken. Vaak bedenken vrouwen excuses voor het gewelddadige gedrag van hun man en hebben ze de hoop dat het allemaal wel goed zal komen.

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan vrouwenmishandeling leiden tot: 

Oorzaken van vrouwenmishandeling

Het is moeilijk te zeggen hoe geweld binnen een relatie precies ontstaat. Vaak ontstaat het geleidelijk. In eerste instantie gedraagt de mishandelende partner zich jaloers en probeert controle uit te oefenen over zijn vrouw of vriendin. De mishandelende partner heeft moeite met de autonomie en zelfstandigheid van zijn partner. 

Daders hebben vaak een aantal factoren met elkaar gemeen: 

  • Een beperkte agressiebeheersing. 
  • Weinig vaardigheid in problemen oplossen. 
  • Moeite met communiceren in een relatie; zich niet goed verbaal kunnen uiten. 
  • Jaloezie. 
  • De behoefte controle over anderen te hebben. 
  • Alcohol- of drugsgebruik:  mannen mishandelen dan vooral als ze onder invloed zijn. 

De kans op vrouwenmishandeling is groter als er sprake is van problemen zoals werkloosheid of stress op het werk. Een groot deel van de mishandelende mannen zijn zelf opgegroeid in een gezin waarin (vrouwen)mishandeling plaatsvond.

Hulp bij vrouwenmishandeling

Vrouwenmishandeling gaat zelden zomaar over. Het is misschien moeilijk voor je om hulp te vragen, maar erover praten is een eerste stap in de richting van een oplossing. Tegenwoordig kunnen niet alleen de mishandelde vrouwen hulp en begeleiding krijgen, maar ook de daders. Neem contact op met MIND Korrelatie voor hulp en doorverwijzing.