Huiselijk geweld en seksueel geweld

Huiselijk geweld Gezicht meisje half te zien Pixabay rechtenvrij

Geweld wordt vaak gebruikt om macht uit te oefenen. Ook kan het een teken van onmacht zijn om zich op een gezonde manier tot een ander te verhouden. Geweld kan verschillende vormen aannemen. De meest bekende zijn fysiek of verbaal geweld, maar ook het onthouden van liefde, affectie, aandacht en zorg kan een vorm van geweld inhouden.  

De meeste vormen van geweld, waaronder seksueel en huiselijk geweld, worden gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Vaak zijn dat ouders, partners, familieleden, vrienden of bekenden. Voor slachtoffers van deze vormen van geweld is het vaak extra traumatisch als daders misbruik maken van hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid en hun vertrouwen beschadigen. 

Een dader van geweld is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Als slachtoffer van geweld heb je er nooit om gevraagd om met geweld geconfronteerd te worden. Ook kinderen die getuige zijn van geweld kunnen schade aan hun (emotionele) ontwikkeling ondervinden en zijn dus per definitie slachtoffer.