Voor omroepen

Nazorg & redactionele input

Programmamakers, journalisten en omroepen kunnen een beroep doen op MIND Korrelatie voor:

  • Aftiteling voor professionele hulp na afloop van een uitzending. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor omroepen, maar wel voor MIND Korrelatie. Daarom willen wij graag tijdig met elkaar afstemmen over opvang, ook als het een herhaling betreft. Kijk hier voor meer informatie en de voorwaarden.
  • Een vermelding van het telefoonnummer van MIND Korrelatie en/of een chatbutton op een website van een programma/omroep, etc.
  • Informatie over patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen of deskundigen (MIND Korrelatie heeft een uitgebreid actueel adressenbestand waarin ruim 25.000 organisaties zijn opgenomen).
  • Onderwerpen over psychische en psychosociale problemen waar MIND Korrelatie redactionele input voor kan aandragen in de vorm van een artikel, interview of persbericht.
  • Gezamenlijk uit te werken themaprogramma’s.

MIND Korrelatie beschikt zelf niet over namen en adressen van cliënten die bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige in een programma op kunnen treden. Dit houdt verband met de anonimiteit van onze dienstverlening.

Meer weten?

De aftitelkaarten zijn voor omroepen hieronder te downloaden. We verzoeken u vriendelijk ons er tijdig van op de hoogte te stellen als u gebruik wilt maken van onze opvang en aftitelkaarten én om de kaart MINIMAAL 5 seconden in beeld te vertonen direct na (de volvlakkaart) of tijdens (de kaart rechts) de aftiteling. Dit in verband met een goede voorbereiding en inschakeling van de hulpverleners van MIND Korrelatie. Wij vragen ook altijd een preview, zodat wij kunnen inschatten of live opvang of verwijzing naar de bereikbaarheidstijden van MIND Korrelatie van toepassing is. U kunt hiervoor contact opnemen met persvoorlichter Saskia Oskam via saskia.oskam@wijzijnmind.nl of 06 - 48 59 22 70.

Aftitelkaarten telefonische hulp

MIND Korrelatie aftitelkaart live opvang volvlak.jpg

Aftitelkaart: ‘MIND Korrelatie iedere werkdag’ (dit is alleen voor onze bereikbaarheidstijden, ma - vr van 9:00 tot 18:00 uur)

Kies een van de onderstaande bestanden.

‘MIND Korrelatie iedere werkdag’ – volvlak

‘MIND Korrelatie iedere werkdag’ – verticaal (balk rechts)

Aftitelkaart: ‘MIND Korrelatie nu’ (dit is voor live opvang én verwijzing naar onze bereikbaarheidstijden)

‘MIND Korrelatie nu’ – volvlak

‘MIND Korrelatie nu’ – verticaal (balk rechts)

Aftitelkaarten chathulp

MIND Korrelatie aftitelkaart CHAT werkdagen volvlak

Aftitelkaart: ‘MIND Korrelatie iedere werkdag chat’ (dit is alleen voor onze bereikbaarheidstijden, ma - vr van 9:00 tot 18:00 uur)

Kies een van de onderstaande bestanden.

‘MIND Korrelatie iedere werkdag chat’ – volvlak

‘MIND Korrelatie iedere werkdag chat’ – verticaal (balk rechts)

Aftitelkaart: ‘MIND Korrelatie nu chat’ (dit is voor live opvang én verwijzing naar onze bereikbaarheidstijden)

'MIND Korrelatie chat NU' - volvlak (iets meer nadruk op NU)

'MIND Korrelatie chat NU' - verticaal (balk rechts) (iets meer nadruk op NU)

‘MIND Korrelatie nu chat’ – volvlak

‘MIND Korrelatie nu chat’ – verticaal (balk rechts)