Richtlijnen opvang MIND Korrelatie na TV-uitzendingen

MIND Korrelatie verzorgt al meer dan 50 jaar (live) opvangen na TV-uitzendingen. Onze openingstijden zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur
Telefoon: 0900 – 1450 (€ 0,15/min) of www.mindkorrelatie.nl (hulpverlening via chat, WhatsApp en mail)

Voor een opvang tijdens de hierboven genoemde bereikbaarheidstijden is het van belang dat je tijdig (minimaal een week van tevoren) contact met ons opneemt via onze persvoorlichter Saskia Oskam (saskia.oskam@wijzijnmind.nl of 06-48592270). Dit in verband met een goede voorbereiding en inschakeling van de hulpverleners van MIND Korrelatie.

Voor het verzorgen van opvangen buiten onze bereikbaarheidstijden hanteren wij de volgende richtlijnen:

Expertise MIND Korrelatie

De expertise van MIND Korrelatie is om tijdens een opvang buiten de bereikbaarheidstijden zoveel mogelijk mensen in korte tijd te woord te staan. Er worden geen uitgebreide hulpverleningsgesprekken gevoerd waarmee de emotie kan verergeren. In plaats daarvan worden er zogenaamde ‘toedekkende’ gesprekken gevoerd. Dit zijn gesprekken waarin heftige emoties worden weggenomen en mensen rustig de nacht in kunnen. Indien nodig en/of gewenst wordt voor een uitgebreider hulpverleningsgesprek verwezen naar onze bereikbaarheidstijden.

Afspraken met omroepen

  • De hulplijnen sluiten om 0:00 uur met een uitloop van de gesprekken naar 00:15 uur. 
  • Indien een uitzending doorloopt tot na 23.00 uur, vragen we om tussentijds (om ca. 22.45 uur) af te titelen. Ook wordt omroepen gevraagd om in zo’n geval tussentijds bijvoorbeeld d.m.v. een scroll en/of mondelinge aankondiging onze opvang bekend te maken, waardoor mensen sneller contact met ons kunnen krijgen. 
  • Bij uitzendingen die tot 23:30 uur doorlopen wordt gevraagd om een aankondiging van onze opvang voorafgaand aan programma’s. 
  • Om ervoor te zorgen dat de hulpverleners de uitzending ook zelf kunnen kijken, is het noodzakelijk om vooraf de preview toegestuurd te krijgen (minimaal een week van tevoren). 
  • Bij uitzendingen die na 23:30 uur eindigen wordt standaard verwezen naar onze bereikbaarheidstijden. 

Online streaming + betaal-TV

  • Geen live opvang, altijd verwijzing naar bereikbaarheidstijden. 

Opties voor een extra aanbod aan omroepen

  • Bij opvangen tot 0:00 uur hanteren we het standaard (kosteloze) aanbod zoals hierboven beschreven. 
  • Bij opvangen na 0:00 uur vragen we een meerprijs op basis van € 75,- per hulpverlener per uur. 
Neem voor alle opvangverzoeken contact op met onze persvoorlichter Saskia Oskam via saskia.oskam@wijzijnmind.nl of 06-48592270.