Over MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Bekijk hier hoe de hulpverlening van MIND Korrelatie werkt

En MIND Korrelatie doet meer:

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

Veelgestelde vragen - algemeen

MIND Korrelatie is van mening dat ‘s nachts niet het juiste tijdstip is om een hulpverleningsgesprek te voeren. Er zijn andere hulplijnen waar je 's nachts naartoe kunt bellen, zoals de Luisterlijn of 113 Zelfmoordpreventie, waar vrijwilligers luisteren naar het verhaal van hulpvragers.

MIND Korrelatie ontstond op Kerstavond 1964. Drie christelijke ‘raadslieden’ kwamen in de AVRO-radio studio bij elkaar: Dominee Klamer van het IKOR (later Ikon) Radiopastoraat; Leger des Heils-majoor Van Dalen en de dagsluiter van KRO-televisie, priester Dolf Coppes. Hun doel was telefonisch mensen te woord te staan die eenzaam waren of geestelijk in de knoop zaten. Een oproep via de radio ging hieraan vooraf. Veel mensen bleken behoefte te hebben aan een gesprek. De drie telefoonlijnen waren deze gehele Kerstavond overbezet. Dit was het startsein voor de oprichting van Stichting Correlatie, in november 1965 door Dolf Coppes.

Het aantal telefonische contacten na radioprogramma’s stijgt daarna ieder jaar. Correlatie ontwikkelt zich van een vrijwilligersorganisatie tot professionele instelling. In de jaren ’70 verandert de naam in ‘Korrelatie’.

 

In juli 1974 wordt de exclusieve band met de AVRO verbroken, voortaan biedt Korrelatie haar diensten aan bij alle omroepen. Naast eenzaamheid komen ‘nieuwe’ onderwerpen aan bod: huwelijksproblemen, scheiding, homoseksualiteit, psychiatrische problematiek, rouw, opvoeding, angsten en fobieën. Vanaf 1990 groeit het aantal opvangsessies na uitzendingen tot boven de honderd per jaar.

 

Korrelatie zet in 1998 in opdracht van VWS de gezondheidslijn op, waar mensen informatie kunnen vragen op het gebied van gezondheid en welzijn. Korrelatie fungeert hierin als wegwijzer in het woud aan organisaties. In hetzelfde jaar start ‘De onderwijstelefoon’, waar mensen uit het onderwijs met problemen terecht kunnen. Begin 20e eeuw heeft Korrelatie 55 personeelsleden in dienst. In 2004 komt er een eind aan beide lijnen en gaat Korrelatie in kleinere bezetting verder.

 

Sinds 1996 heeft Korrelatie een eigen website. Vanaf 1 januari 2000 kunnen vragen en problemen ook via e-mail aan de hulpverleners worden voorgelegd. Vanaf juni 2007 kunnen mensen via de chat online met een medewerker van Korrelatie in gesprek.

 

In 2011 verhuisde Korrelatie naar Amersfoort, naar het kantoor waar ook Fonds Psychische Gezondheid gevestigd is. De samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid werd vanaf dat moment geïntensiveerd.

 

Vanaf februari 2018 ging Korrelatie verder als MIND Korrelatie. Als onderdeel van Stichting MIND. 

Veelgestelde vragen over opvang na televisieprogramma's

MIND Korrelatie werd op Kerstavond 1964 in het leven geroepen en werd in november 1965 officieel een stichting (toen nog Stichting Correlatie). Tot 1974 werkte MIND Korrelatie alleen samen met de AVRO, maar dat werd dat jaar losgelaten en de organisatie stelde zich beschikbaar voor opvang na televisieprogramma's van alle omroepen. Waar eenzaamheid voorheen het hoofdonderwerp was, werd het aantal onderwerpen waar MIND Korrelatie opvang voor verzorgde enorm verbreed. Nu kunnen mensen bellen of chatten na televisieprogramma's die gaan over depressie, angst, problemen met de opvoeding, seksualiteit, misbruik, de dood, dwangstoornissen en noem maar op.

Voor televisieprogramma's die vooral gericht zijn op volwassen kijkers, kiest MIND Korrelatie voor telefonische opvang. Voor televisieprogramma's die vooral gericht zijn op jongeren, is er de mogelijkheid om te verwijzen naar opvang via de chat. Dit omdat jongeren vooral gewend zijn aan en het prettiger vinden om te chatten.

 

Dan is er nog de keuze tussen live opvang direct na het programma of verwijzing naar de reguliere bereikbaarheidstijden van MIND Korrelatie (telefonisch: maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 21 uur. De chat sluit om 20:30 uur). De keuze hiervoor hangt bij MIND Korrelatie af van diverse factoren, zoals de manier waarop een programma eindigt, wanneer het verhaal zich afspeelt, of een grotere groep zich herkent in de problematiek e.d. Meer hierover bij het antwoord op de volgende vraag.

 

Bij herhalingen en bij online uitzendingen (denk aan NPO Start of Videoland) bieden we nooit live opvang, omdat mensen kijken op hun zelfgekozen tijd en de ervaring leert dat dan erg weinig of geen mensen contact opnemen met MIND Korrelatie.

MIND Korrelatie vraagt iedere omroep of producent die opvang wil na een televisieprogramma of ze uiterlijk een week van tevoren een preview willen sturen, zodat we kunnen bekijken welke vorm van opvang nodig is. Als een programma bijvoorbeeld een heftig onderwerp behandelt zoals verkrachting, eetstoornissen, dwangstoornissen e.d. en het eindigt ook niet heel positief, dan kiezen we regelmatig voor live opvang direct na het programma. Eindigt een programma positief (er wordt bijvoorbeeld verteld dat het nu een stuk beter gaat met de hoofdpersonen), vindt het verhaal in het verleden plaats, is het fictie e.d. of eindigt een programma heel laat op de avond, dan kiest MIND Korrelatie meestal voor verwijzing naar onze reguliere bereikbaarheidstijden. Per uitzending bepalen we dit op basis van diverse factoren en dit geven we dan door aan de omroep en/of producent. De omroep of producent geeft vaak ook diens eigen voorkeur bij ons aan.

Omdat MIND Korrelatie meestal tot 1,5 uur na de uitzending hulpverlening biedt, is het niet praktisch om ook hulpverlening via WhatsApp te bieden. De ervaring leert dat mensen (meestal jongeren) die via WhatsApp om hulp vragen, vaak langere perioden van stilte laten vallen in het gesprek, en dan kun je niet in die 1,5 uur een volwaardig gesprek voeren.

 

De chathulpverlening en telefonische hulpverlening vindt na televisieprogramma's niet tegelijk plaats, omdat er een beperkt aantal hulpverleners achter een uitzending zit, en als ze dan moeten wisselen tussen telefonische en chathulp, dan kost dit meer tijd. Juist net na het programma nemen de meeste mensen contact op en dan is het fijn voor de hulpverleners als ze zich kunnen focussen op 1 soort hulpverlening gedurende de opvang.

Nee, MIND Korrelatie krijgt geen financiële bijdrage van de omroepen voor opvang na televisieprogramma’s. Dit was in het verleden wel zo, maar dat is door de NPO teruggedraaid. MIND Korrelatie betaalt de opvang dus zelf, en daarom kijken we kritisch naar of we live achter een programma gaan zitten of niet. Want als de verwachting is dat niemand of heel weinig mensen gaan bellen of chatten, dan kost het ons veel geld en ook mankracht en dan kunnen we beter verwijzen naar onze reguliere bereikbaarheidstijden.

 

MIND Korrelatie krijgt nog wel een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS voor haar werk, en krijgt ook een bijdrage van MIND, die geld ontvangt van onder meer donateurs en loterijen.

De kosten voor opvang na televisieprogramma’s draagt MIND Korrelatie zelf, want de omroepen betalen hier niet voor. Als we hulpverleners zo laat op de avond moeten inschakelen, is dit een zwaardere belasting voor hen en kost het ons nog meer geld om hen in te zetten. Daarom vragen we een bijdrage van € 75 per hulpverlener per uur, om de kosten voor onze stichting voor een deel te dekken.

MIND Korrelatie biedt ook opvang bij de commerciële omroepen, en ze zijn altijd welkom om contact met ons op te nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld opvang verzorgd tijdens talkshows als Beau en RTL Late Night. Met de publieke omroepen hebben we echter een ‘korter lijntje’: ze schakelen ons op dit moment eerder in als ze opvang na een televisieprogramma willen. Bij de NPO worden ook vaker programma's uitgezonden over psychische en psychosociale problematiek dan bij de commerciële zenders.

 

Regionale en lokale omroepen kunnen zeker ook bij MIND Korrelatie aankloppen voor opvang, maar we kiezen er dan voor om te verwijzen naar onze reguliere bereikbaarheidstijden. Het bereik van programma’s en documentaires via deze omroepen is namelijk veel kleiner dan bij de landelijke zenders, en dan kost het MIND Korrelatie helaas te veel geld om hulpverleners ‘s avonds extra in te zetten voor een dergelijke opvang.

 

Bij online televisie vragen we altijd of er verwezen kan worden naar onze reguliere bereikbaarheidstijden. Omdat mensen dan zelf kunnen kiezen wanneer ze een programma bekijken, is het niet te voorspellen wanneer ze dan hulp gaan zoeken. MIND Korrelatie kan geen 24/7 bereikbaarheid aanbieden. 

Wanneer er na een programma contact opgenomen wordt met een hulpverlener van MIND Korrelatie, is het vaak omdat iemand geraakt is door het thema dat besproken is. Hierdoor kunnen emoties omhoog komen. Tijdens een hulpverleningsgesprek gaan we in op deze emoties en op hoe diegene hiermee om kan gaan. Afhankelijk van wat er nodig is geven we adviezen mee om ervoor te zorgen dat diegene goed de nacht in kan gaan. Eventueel verwijzen we naar supportgroepen of andere hulplijnen die passend zijn bij het thema. Het gaat hier ook om een eenmalig gesprek.

Dat proberen de hulpverleners natuurlijk wel, maar we kunnen maar een beperkt aantal hulpverleners inzetten (we zijn een kleine organisatie met niet een heel groot budget). Het kan dus voorkomen dat mensen allemaal tegelijk bellen of willen chatten (en dat is vaak het geval direct na een programma) en dan vragen we mensen om later op de avond terug te komen, of tijdens onze reguliere bereikbaarheidstijden. Via de chat krijgen mensen een automatisch bericht dat het erg druk is en de vraag of ze op een later moment terug willen komen. Via de telefoon zal een hulpverlener aangeven dat er op dat moment niemand beschikbaar is. Er zal dan ook gevraagd worden om op een later moment terug te bellen.

De opvang na televisieprogramma’s is bij sommige mensen misschien het meest bekend, maar het maakt eigenlijk maar een klein deel uit van het totale aantal hulpvragen dat MIND Korrelatie wekelijks krijgt. MIND Korrelatie biedt telefonische hulp van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 21:00 uur, chathulp van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20.30 uur en hulp via WhatsApp van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur. Mailen kan natuurlijk altijd, en mails worden binnen de reguliere openingstijden beantwoord.