Over MIND Korrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. Wij bieden anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

Bekijk hier hoe de hulpverlening van MIND Korrelatie werkt

En MIND Korrelatie doet meer:

  • Opvang na televisieprogramma’s
  • Beantwoorden vragen van collega-hulpverleners
  • Verzorgen telefonische en online opvang voor andere organisaties
  • Kenniscentrum voor de media

Er zijn geen resultaten gevonden. Controleer de spelling of probeer een andere zoekterm.

Meer weten over MIND Korrelatie

MIND Korrelatie ontstond op Kerstavond 1964. Drie christelijke ‘raadslieden’ kwamen in de AVRO-radio studio bij elkaar: Dominee Klamer van het IKOR (later Ikon) Radiopastoraat; Leger des Heils-majoor Van Dalen en de dagsluiter van KRO-televisie, priester Dolf Coppes. Hun doel was telefonisch mensen te woord te staan die eenzaam waren of geestelijk in de knoop zaten. Een oproep via de radio ging hieraan vooraf. Veel mensen bleken behoefte te hebben aan een gesprek. De drie telefoonlijnen waren deze gehele Kerstavond overbezet. Dit was het startsein voor de oprichting van Stichting Correlatie, in november 1965 door Dolf Coppes.

Het aantal telefonische contacten na radioprogramma’s stijgt daarna ieder jaar. Correlatie ontwikkelt zich van een vrijwilligersorganisatie tot professionele instelling. In de jaren ’70 verandert de naam in ‘Korrelatie’.

 

In juli 1974 wordt de exclusieve band met de AVRO verbroken, voortaan biedt Korrelatie haar diensten aan bij alle omroepen. Naast eenzaamheid komen ‘nieuwe’ onderwerpen aan bod: huwelijksproblemen, scheiding, homoseksualiteit, psychiatrische problematiek, rouw, opvoeding, angsten en fobieën. Vanaf 1990 groeit het aantal opvangsessies na uitzendingen tot boven de honderd per jaar.

 

Korrelatie zet in 1998 in opdracht van VWS de gezondheidslijn op, waar mensen informatie kunnen vragen op het gebied van gezondheid en welzijn. Korrelatie fungeert hierin als wegwijzer in het woud aan organisaties. In hetzelfde jaar start ‘De onderwijstelefoon’, waar mensen uit het onderwijs met problemen terecht kunnen. Begin 20e eeuw heeft Korrelatie 55 personeelsleden in dienst. In 2004 komt er een eind aan beide lijnen en gaat Korrelatie in kleinere bezetting verder.

 

Sinds 1996 heeft Korrelatie een eigen website. Vanaf 1 januari 2000 kunnen vragen en problemen ook via e-mail aan de hulpverleners worden voorgelegd. Vanaf juni 2007 kunnen mensen via de chat online met een medewerker van Korrelatie in gesprek.

 

In 2011 verhuisde Korrelatie naar Amersfoort, naar het kantoor waar ook Fonds Psychische Gezondheid gevestigd is. De samenwerking met Fonds Psychische Gezondheid werd vanaf dat moment geïntensiveerd.

 

Vanaf februari 2018 ging Korrelatie verder als MIND Korrelatie. Als onderdeel van Stichting MIND.