Onze hulpverlening

Uitgangspunten gebruik hulpverlening MIND Korrelatie

 • Onze hulp is anoniem en gratis
 • Je hebt contact met een professionele hulpverlener
 • Wij bieden informatie, advies en (indien van toepassing) doorverwijzing naar een andere organisatie.
 • Het contact dat je met ons hebt is eenmalig, tenzij de hulpverlener het nodig vindt dat er nog een vervolggesprek noodzakelijk is. Dan zal je nog één of meerdere vervolggesprekken aangeboden worden.
 • Ons uitgangspunt is wederzijds respect en rekening houden met elkaars grenzen.
 • Wij gaan er vanuit dat je voor het voeren van een gesprek met een van onze hulpverleners al je aandacht nodig hebt. Vanwege de aard van de gesprekken is het lastig om je tegelijkertijd te concentreren op het verkeer. Omwille van jouw veiligheid en die van je medeweggebruikers gaan onze hulpverleners daarom niet met je in gesprek terwijl je een voertuig bestuurt.
 • MIND Korrelatie heeft helaas geen tijd en ruimte om op verzoeken van studenten of scholieren in te gaan voor een interview of voor medewerking aan een onderzoek of opdracht.

Werkwijze chat en WhatsApp bij MIND Korrelatie

 • Iedereen kan hier vragen stellen of over zijn/haar problemen praten.
 • Indien er geen hulpverlener beschikbaar is kom je in een wachtrij.
 • Het is niet de bedoeling om vaker per dag een gesprek met ons te beginnen en/of steeds dezelfde vraag te stellen.
 • De hulpverlener kan jou na een gesprek uitnodigen om op een later moment opnieuw contact te zoeken, maar het is niet de bedoeling dat je binnen een week weer contact met ons zoekt via de chat/WhatsApp.
 • Voordat je een chat/WhatsApp gesprek begint wordt er een aantal gegevens gevraagd waarvan het onderwerp en de vraag die je daarbij hebt verplicht zijn. Wij kunnen er zo voor zorgen dat je bij de juiste hulpverlener komt. Het invullen van de andere gegevens is niet verplicht, maar kan wel helpen om de chat beter laten verlopen.
 • Je IP-adres kan voor ons zichtbaar zijn. Gevoerde chats worden tijdelijk opgeslagen en na een periode van vier maanden gewist.
 • Zie voor verdere informatie ons privacy statement.
 • Wanneer je je niet aan de regels en afspraken houdt kan je de toegang tot de chat/WhatsApp ontzegd worden.

WhatsApp

 • Onze hulpverlener ziet je WhatsApp-naam en telefoonnummer.
 • Om te voorkomen dat anderen (huisgenoten, familieleden, etc) je telefoon kunnen lezen, raden we je aan de push notificaties uit te zetten.
 • Het kan soms even duren voor je (weer) een reactie krijgt in de WhatsApp. Wil je liever een aaneengesloten gesprek, dan werkt een chat of telefoongesprek het best.

E-mail

 • Als je MIND Korrelatie een e-mail stuurt, vermeld daar dan ook in wat de (hulp)vraag is die je wilt stellen aan een hulpverlener van MIND Korrelatie. Zonder een dergelijke vraag is het voor de hulpverlener lastig om op je e-mail in te gaan en je een passende reactie te geven. Jouw hulpvraag geeft richting aan het advies dat je van ons krijgt. 
 • Wij vragen je ook om de tekst van je e-mail tot maximaal 250 woorden ofwel ½ A4-tje te beperken.
 • Mocht je merken dat het niet lukt om een hulpvraag te formuleren en/of je te beperken tot het maximale aantal woorden, dan is e-mail waarschijnlijk geen geschikt medium om contact met ons op te nemen. In die situatie raden wij je aan ons te benaderen via telefoon, chat of WhatsApp.