Eenzaamheid

Man op de hei staren denken eenzaam Pexels

Wat is eenzaamheid?

Iedereen voelt zich wel eens alleen, eenzaam of verlaten. Geen prettig gevoel, maar het gaat meestal vanzelf weer over. Iemand is eenzaam, wanneer die een verdrietig, leeg gevoel heeft omdat die mensen om zich heen mist. Of de persoon heeft mensen om zich heen, maar mist een emotionele band. 

Wat zijn de symptomen van eenzaamheid?

Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden, maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor. Als je eenzaam bent, voel je je niet verbonden met anderen, met de omgeving, met de wereld. Daar kunnen allerlei gevoelens en gedragingen bijkomen, zoals: 

 • Een verdrietig, leeg, machteloos of angstig gevoel. 
 • Negatieve gedachten en een laag zelfbeeld. 
 • Sociale onhandigheid, verlegenheid, onzekerheid, moeilijk contact leggen, gepest worden
 • Claimgedrag versus vermijdingsgedrag. 
 • Niet in staat zijn om de eenzame situatie te veranderen. 
 • Stress, lichamelijke klachten als hoofdpijn en benauwdheid. 
 • Somberheid, futloosheid, gebrek aan eetlust en slaapproblemen
 • Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en/of alcohol.

De kenmerken van eenzaamheid verschillen per persoon. Ben je op zoek naar wat tips en adviezen over jouw persoonlijke situatie? Neem contact op met MIND Korrelatie.

Wat zijn de oorzaken van eenzaamheid?

Eenzaamheid lijkt deels een probleem van deze tijd. Onze samenleving verandert. We leven minder in een duidelijk netwerk van familie en gezin, dorp en buurt. We moeten ons meer inspannen om contacten te leggen. Het risico om eenzaam te worden kan in een persoon zelf liggen of in zijn omstandigheden: 

 • Verlies door overlijden of scheiding van een partner of andere geliefden. 
 • Een verhuizing of ontslag. 
 • Een langdurig ziekbed, een psychische aandoening, chronische ziekte, een handicap, verblijf in een ziekenhuis, verpleeghuis of in een gevangenis. 
 • Tegen de zin alleen wonen. 
 • Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid (minder contact met andere mensen dan je zou willen). Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam (gemis van een hechte, intieme band met een of meerdere mensen) voelt, neemt pas toe vanaf 75 jaar. 
 • Te laag inkomen voor sociale activiteiten. Als je weinig geld hebt, kan je bewust of onbewust besluiten activiteiten uit de weg te gaan. Toch hebben veel mensen begrip voor zo'n situatie. Mogelijk kun je iets met iemand ondernemen dat geen geld kost. Met enige creativiteit is veel mogelijk met weinig geld. 

Persoonlijke hulp, advies of tips bij eenzaamheid

Als je je eenzaam voelt en daar last van hebt, bel, chat, app of mail dan met MIND Korrelatie. Je kunt in alle rust je eenzaamheidsprobleem bespreken met onze hulpverleners. Wij geven je advies om je eenzaamheid aan te pakken en eventueel verwijzen we je door naar hulp. Erover praten geeft ruimte en lucht op!

Algemene tips bij eenzaamheid

Eenzaamheid kun je doorbreken door weer het contact met andere mensen op te pakken. Dat kun je op verschillende manieren doen:

 • Denk aan het aanhalen van 'oude contacten' of het deelnemen aan een groepsactiviteit rondom een bepaalde interesse, hobby of sport waarbij je mensen kunt ontmoeten. 
 • Neem deel aan een maatjesprojecten, waarbij je gekoppeld kunt worden aan een 'maatje', meestal een vrijwilliger, met wie je samen iets leuks gaat doen of mee praat. 
 • Jongeren zoeken graag contact met anderen via internet, bijvoorbeeld via een forum of social media.

Als je niet goed weet hoe je het contact met anderen kunt aangaan, bijvoorbeeld hoe je een praatje kunt maken of een vriendschap onderhoudt, kan het handig zijn een training sociale vaardigheden te volgen.   

Via internet, de gemeente, het buurtteam of de huisarts kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheden voor activiteiten en ondersteuning bij jou in de buurt. Een hulpverlener van MIND Korrelatie kan ook goed meekijken met waar je in de regio terechtkunt.