Kindermishandeling

Kindermishandeling Jong meisje hoofd leunt op handen Pexels rechtenvrij

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is geweld dat een volwassene een kind (bewust of onbewust) aandoet. Door dit geweld raakt het kind ernstig fysiek en/of psychisch beschadigd, of dreigt dat te gebeuren. De mishandeling kan eenmalig zijn, maar ook langdurig. De duur en de frequentie van de mishandeling hebben invloed op de ernst van de schade die het kind oploopt.

Vormen van kindermishandeling

De volgende vormen vallen onder kindermishandeling: 

Lichamelijke kindermishandeling 

Hiermee wordt bedoeld: een kind slaan, schoppen, knijpen, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Ook het shaken baby-syndroom, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat het daar letsel aan overhoudt, valt hieronder. Evenals het Münchhausen-by-proxy syndroom en genitale verminking van meisjes (meisjesbesnijdenis).

Lichamelijke verwaarlozing van een kind

Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt een kind onvoldoende verzorging. Het krijgt bijvoorbeeld te weinig te eten. Een kind krijgt dan niet de zorg waar het behoefte aan en recht op heeft.  

​Psychische kindermishandeling 

Kinderen krijgen voortdurend van hun ouders te horen dat ze niets waard zijn. Ze worden bang gemaakt, uitgescholden en/of afgewezen en krijgen geen aandacht. Of ze krijgen juist alle aandacht en ervaren druk van ouders zich te vormen naar hun wensen. Of er wordt denigrerend over hen gesproken in het bijzijn van anderen. Kinderen voelen zich niet veilig en ontwikkelen hierdoor een negatief zelfbeeld.

Psychische verwaarlozing van een kind

Bij psychische verwaarlozing wordt de behoefte van het kind aan liefde, geborgenheid en steun door de verzorgers genegeerd en wordt het kind positieve aandacht onthouden. Deze vorm van mishandeling komt het meeste voor. 

Seksueel kindermisbruik 

Kinderen onder dwang seksuele handelingen laten uitvoeren, ondergaan of daar getuige van laten zijn, waarbij het kind door de machtsongelijkheid niet in staat is dit te weigeren. Van incest is sprake als het seksueel misbruik plaatsvindt binnen het gezin of de familie. 

Getuige van huiselijk geweld

Kinderen ondervinden schade van het aanwezig zijn bij huiselijk geweld. Ouders of verzorgers zijn dan niet (meer) in staat om het kind de zorg en veiligheid te geven die het nodig heeft. De gevolgen die kinderen ondervinden van het getuige zijn van huiselijk geweld zijn vergelijkbaar met de gevolgen van zelf mishandeld worden.

Gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van de mishandeling als kind kunnen ook op latere leeftijd ernstig zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van: 

Hulp bij kindermishandeling

Kindermishandeling is ernstig. Als je kindermishandeling vermoedt of als je zelf bent mishandeld als kind en je bent op zoek naar advies, neem dan (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen.

Als je zelf een kind mishandelt kun je ook contact met ons opnemen. Het kan de eerste stap zijn om te stoppen.