Pesten

Pesten jonge vrouw met anderen op de achtergrond

Wat is pesten?

Pesten is iemand herhaaldelijk en over een langere periode zo behandelen dat die er ernstig onder lijdt. Dat kan gaan van flauwe en gemene opmerkingen tot geweld, uitsluiting en afpersing. Gepest worden kan mensen tot wanhoop drijven.

Pesten kan overal voorkomen: op school, op het werk en in verzorgingshuizen. Maar ook cyberpesten via internet, vooral op social media zoals Facebook, Twitter, Instagram of TikTok komt voor.

Oorzaken van pesten

 • Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustraties af te reageren. 
 • De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. De dader probeert de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten. 
 • Als een kind pest, kan er mogelijk sprake zijn van een gebrek aan warmte en geborgenheid in het gezin, of dat in het gezin agressief gedrag wordt toegestaan. 
 • Groepsgedrag kan een rol spelen: de ‘leiders’ van een groep moedigen de anderen aan om de ‘underdog’ te pesten. 
 • Soms pesten mensen vanuit een sociale onhandigheid en is de pester zich niet bewust van het effect op de ander. Een persoon denkt dan dat het een normale manier is van grapjes maken die 'moeten kunnen'. 

Gevolgen van pesten

Pesten kan iemand diep ongelukkig maken. Pesten kan de ontwikkeling van een kind dat gepest wordt negatief beïnvloeden. Psychische klachten bij kinderen of volwassenen die gepest worden, zijn bijvoorbeeld: 

Hulp nodig?

Als je gepest wordt of iemand in je omgeving wordt gepest of pest iemand, neem dan contact op met MIND Korrelatie. Wij bieden je persoonlijke hulp en advies via bellen, chatten, WhatsAppen of mailen. 

Verschillende vormen van pesten

Er zijn veel manieren waarop iemand gepest kan worden. Een paar voorbeelden van manieren van pesten zijn: 

 • Uitschelden: Gemene dingen zeggen over of tegen een persoon. Bijvoorbeeld door iemand belachelijk te maken of kwetsende dingen te zeggen. 
 • Geweld: Het gebruiken van geweld om anderen pijn te doen. Bijvoorbeeld door te slaan, schoppen of duwen. Of door spullen kapot te maken. 
 • Uitsluiten: Het doen alsof iemand er niet bij hoort. Bijvoorbeeld door niet met een persoon te spelen of praten. Of expres iemand niet betrekken. 
 • Online pesten: Het zeggen van gemene dingen via internet tegen of over een persoon, voornamelijk via social media.
 • Roddelen: Het verspreiden van leugens over een persoon. Of door slechte dingen over een persoon door te vertellen. 

Algemene adviezen bij pesten

 • Praat erover met iemand die je vertrouwt: een vertrouwenspersoon, goede vriend of familielid, of de bedrijfs- of huisarts. Blijf er niet alleen mee rondlopen, maar uit je gevoelens en zoek steun.  
 • Kaart het probleem aan bij een verantwoordelijke, zoals de mentor op school of een leidinggevende op je werk. Vraag om een oplossing. 
 • Ga een gesprek aan met degene die je pest, eventueel met een neutrale derde partij erbij. Leg uit wat het pesten met je doet en vraag de ander hier mee op te houden.  
 • Verzamel en bewaar eventueel bewijzen van het pestgedrag, zoals e-mails of sociale media berichten, waarmee je kunt aantonen wat er speelt. Op die manier is het niet alleen jouw woord tegen het woord van de ander.