Geldproblemen

Bankbiljetten Pixabay - Psychische klachten door financiële problemen

Uit onderzoek van het Nibud (2016) bleek dat 40% van de Nederlandse huishoudens in dat jaar geconfronteerd werd met een of meerdere betalingsachterstanden, veroorzaakt door daling van inkomen, (te) hoge zorgkosten of te hoge vaste lasten. Situaties die iedereen kunnen overkomen en die leiden tot stress en angst.   

Als het inkomen de uitgaven niet meer dekt ontstaan financiële schulden. Geldzorgen kunnen tot spanningen en ruzie leiden in een relatie. Je kunt je partner bijvoorbeeld verwijten maken over uitgaven die in jouw ogen onverantwoord zijn. 

Problemen over geld kunnen ook ontstaan over de wijze waarop partners verschillen in de wijze waarop geld wordt beheerd of uitgegeven.  

Hoe komt het?

Vaak krijgen mensen problemen als de financiële situatie verandert, bijvoorbeeld na een echtscheiding of een ontslag. Of als je plotseling voor (grote) onvoorziene uitgaven komt te staan. 

Het kan ook zijn dat het moeilijk voor je is om je financiën te beheren. Bijvoorbeeld door psychische problemen, een psychiatrische aandoening, verstandelijke handicap, dementie of verslaving

Wat kan ik zelf doen?

Als er schulden zijn, kan je hulp krijgen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) of de Gemeentelijke Kredietbank. Daar werken mensen die met je kunnen meedenken over mogelijke oplossingen. 

Een andere mogelijkheid is een schuldhulpverleningstraject. Dat is een traject waarin bijvoorbeeld het Centrum Werk en Inkomen (CWI) je kan helpen bij het aanpakken van de schulden en bij het vinden van werk. Of het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) bij (gezins)problemen. Andere instanties kunnen helpen bij problemen rondom de thuisadministratie. 

Natuurlijk is het beter om geldproblemen te voorkomen. Omdat deze kunnen ontstaan wanneer de financiële situatie verandert, is het als je bijvoorbeeld gaat trouwen of samenwonen belangrijk gezamenlijke afspraken te maken.

  • Maak een overzicht van de vaste lasten: huur/hypotheek, gas/water/elektra, kabel- en/of telefoonaansluiting, gemeentelijke belastingen en de verzekeringen. Bereken ook een vast bedrag voor eten en drinken. 
  • Open een gezamenlijke rekening, stort daar een vast bedrag per maand op en betaal daar de vaste lasten van. Zo zijn de vaste lasten ‘gedekt’ en kom je, wat dat betreft, niet voor verrassingen te staan. 
  • Maak duidelijke afspraken over wie wat betaalt. Jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor jullie huishouding, dus houd elkaar op de hoogte. 
  • Bepaal samen welke kosten je deelt en welke ‘privé’ blijven. Deze laatste betaal je dus zelf, van je eigen rekening. 
  • Bepaal of je ‘naar rato’ geld inbrengt of allebei evenveel. In dat laatste geval kan de een misschien wel (veel) meer eigen geld uitgeven of sparen dan de ander. Bekijk van tevoren waar jullie je beiden in kunnen vinden. 
  • Open eventueel samen een spaarpotrekening om te sparen voor extra en leuke dingen, uitstapjes of vakantie. 

Hulp en adviezen

Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij bieden je hulp en advies, toegespitst op je persoonlijke situatie. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen.