Financiële problemen

Bankbiljetten Pixabay - Psychische klachten door financiële problemen

Heb je psychische klachten als gevolg van je financiële problemen? Ook hiervoor kun je contact opnemen met de hulpverleners van MIND Korrelatie. Zij kunnen je helpen bij het omgaan met vervelende gedachten en emoties. Daarnaast kunnen zij je helpen bij het vinden van ondersteuning om je problemen op te lossen. 

We spreken van financiële problemen wanneer het je niet meer lukt om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer je bijvoorbeeld je huur, energierekening of verzekeringen niet meer kunt betalen. Maar natuurlijk is iedere financiële situatie die je zonder hulp als onoplosbaar ervaart een financieel probleem. 

Hulp bij psychische klachten door financiële problemen

De meeste mensen ervaren langdurige financiële problemen als zeer bedreigend. Financiële problemen en schulden kunnen enorm veel stress veroorzaken. Mogelijk ervaar je grote onzekerheid. Daarnaast is het heel begrijpelijk als je je door je financiële problemen vaak machteloos en moedeloos voelt. Een financiële situatie die naar je idee uitzichtloos is, kan zelfs leiden tot depressieve klachten.

Heb je zelf het idee dat je psychische klachten hebt door financiële problemen? Neem dan gerust contact op met MIND Korrelatie. De hulpverleners van MIND Korrelatie kunnen met je bespreken hoe je het beste met je emoties om kunt gaan. Daarnaast kunnen zij je adviseren waar je hulp en ondersteuning in je directe omgeving kunt krijgen om deze financiële problemen op te lossen. Samen kunnen jullie zo onderzoeken hoe je het heft weer in eigen handen kunt nemen. 

Algemene adviezen bij financiële problemen

  • Zorg dat je overzicht hebt over inkomsten en uitgaven en eventuele schulden. Pas als er overzicht is, kun je een goed plan maken over hoe de financiële problemen opgelost kunnen worden. Als je een duidelijk plan hebt hoe je uit de financiële problemen kan komen, kan dit de stress al verminderen. 
  • Maak afspraken met schuldeisers. Bel ze op en spreek een betalingsregeling af waar dat mogelijk is.  
  • Schakel professionele hulp in als je vastloopt. Denk hierbij aan maatschappelijk werk van het buurtteam.

Meer informatie

Ben je angstig, ervaar je stress, somberheid of andere psychische klachten door alle crisissen die nu spelen? Bijvoorbeeld omdat je het financieel moeilijk hebt of geen woning kan vinden? In de themaspecial Aandacht voor je MIND in onrustige tijden leer je meer over de invloed van de crisissen op je mentale gezondheid en wat je kan doen om ermee om te gaan. Meld je gratis aan.