Redenen om te scheiden of blijven

Redenen om te scheiden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Je houdt niet meer van je partner. 
 • Je partner houdt niet meer van jou. 
 • Botsende karakters. 
 • Verschillende of onrealistische verwachtingen. 
 • Er is sprake van mishandeling en/of intimidatie. 
 • Ontrouw van je partner of jezelf. 
 • Verliefdheid op een ander. 
 • Ernstige financiële onverantwoordelijkheid van je partner. 
 • Jij en/of je partner zijn niet bereid tot het zoeken van oplossingen. 

Redenen om te blijven kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Je houdt nog van elkaar. 
 • Jullie zijn beiden bereid (professionele) hulp te zoeken. 
 • Jullie hebben samen veel opgebouwd, meegemaakt en gedeeld. 
 • Jullie kennen elkaar erg goed. 
 • (Thuiswonende) kinderen. 
 • Jullie zijn beiden bereid ‘water bij de wijn te doen’ en jullie verwachtingen ten aanzien van je partner en je relatie bij te stellen. 
 • Je financiële positie. 
 • Je sociale omgeving behouden – en die van de kinderen. 
 • Je bent beiden bereid je eigen aandeel in de situatie kritisch te bekijken. 

Ook wanneer de situatie in de relatie uitzichtloos is, kan het moeilijk zijn om uit elkaar te gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld: angst voor eenzaamheid, financiële achteruitgang wanneer je uit elkaar gaat en een andere leefomgeving. Ook dat kunnen overwegingen zijn bij scheiden of blijven.