Pesten

Pesten jonge vrouw met anderen op de achtergrond

Wat is pesten?

Pesten is iemand herhaaldelijk en over een langere periode zo behandelen dat hij of zij er ernstig onder lijdt. Dat kan gaan van flauwe en gemene opmerkingen tot geweld, uitsluiting en afpersing. Pesten kan mensen die gepest worden tot wanhoop drijven.

Pesten kan overal voorkomen: op school, op de werkvloer en ook in het verzorgingshuis. In de afgelopen jaren is er ook aandacht gekomen voor pesten via internet. Dit wordt cyberpesten genoemd. Cyberpesten gebeurt vaak via sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram of TikTok. 

Oorzaken van pesten

  • Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustraties af te reageren. 
  • De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. De dader probeert de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten. 
  • Als een kind pest, kan er mogelijk sprake zijn van een gebrek aan warmte en geborgenheid in het gezin, of dat in het gezin agressief gedrag wordt toegestaan. 
  • Groepsgedrag kan een rol spelen: de ‘leiders’ van een groep moedigen de anderen aan om de ‘underdog’ te pesten. 
  • Soms pesten mensen vanuit een sociale onhandigheid en is de pester zich niet bewust van het effect op de ander. Een persoon denkt dan dat het een normale manier is van grapjes maken die 'moeten kunnen'. 

Gevolgen van pesten

Pesten kan iemand diep ongelukkig maken. Pesten kan de ontwikkeling van een kind dat gepest wordt negatief beïnvloeden. Psychische klachten bij kinderen of volwassenen die gepest worden, zijn bijvoorbeeld: 

Hulp nodig

Als je gepest wordt is het niet gemakkelijk hierover te praten. Ook is het moeilijk als een dierbare gepest wordt, zoals een kind, partner of ouder. Als een dierbare zelf pest kan dat ook lastig zijn. Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij bieden je hulp en advies, gericht op je persoonlijke situatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen. 

Algemene adviezen bij pesten

  • Praat erover met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vertrouwenspersoon zijn, een goede vriend of familielid, of de bedrijfs- of huisarts. Blijf er niet alleen mee rondlopen, maar uit je gevoelens en zoek steun.  
  • Kaart het probleem aan bij een verantwoordelijke, zoals de mentor op school of een leidinggevende op je werk. Vraag om een oplossing. 
  • Ga een gesprek aan met degene die je pest, eventueel met een neutrale derde partij erbij. Leg uit wat het pesten met je doet en vraag de ander hier mee op te houden.  
  • Verzamel en bewaar eventueel bewijzen van het pestgedrag, zoals e-mails of sociale media berichten, waarmee je kunt aantonen wat er speelt. Op die manier is het niet alleen jouw woord tegen het woord van de ander.