Ministerie van VWS bezoekt MIND Korrelatie

20220622 Werkbezoek ministerie van VWS2

Woensdag 22 juni bracht een delegatie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) een werkbezoek aan onze hulplijn MIND Korrelatie. De medewerkers van het ministerie kregen alles te horen over de anonieme en gratis hulpverlening die MIND Korrelatie biedt aan iedereen die dat nodig heeft.

Of het nu over depressieve gevoelens gaat, opvoedingsproblemen, relatieproblemen, gevoelens van angst, verslaving of andere problemen: de professionele hulpverleners van MIND Korrelatie luisteren naar de hulpvrager, vragen door en kijken – als dat nodig is - samen met de hulpvrager hoe hij of zij de weg kan vinden naar de juiste gespecialiseerde hulp. Een van de medewerkers van VWS zei na afloop “Het is heel goed dat alle Nederlanders (en hun naasten!) die mentale problemen ervaren bij de hulplijn van MIND Korrelatie terecht kunnen voor anonieme en gratis hulp van professionals.”

Lotgenotencontact en zelfregie- en herstelinitiatieven

MIND Korrelatie is onderdeel van MIND, en MIND biedt naast de hulpverlening van MIND Korrelatie nog andere vormen van hulp en contact. Daarom spraken de medewerkers van het ministerie ook met twee lidorganisaties van MIND, namelijk MIND Naasten Centraal en PlusMinus over lotgenotencontact en wat dit kan betekenen voor mensen die zelf en/of in hun omgeving te maken hebben met psychische problemen. Medewerkers van MIND vertelden meer over zelfregie- en herstelinitiatieven. Dit zijn laagdrempelige locaties waar lotgenoten elkaar ontmoeten, cursussen worden gegeven en dagbesteding wordt georganiseerd. MIND vindt initiatieven op het gebied van zelfregie, herstel en lotgenotencontact een noodzakelijke aanvulling – en soms een alternatief – voor de reguliere zorg en ondersteuning vanuit de ggz en sociaal werk.
 

20220622 Werkbezoek ministerie van VWS1

Speciale aandacht voor jongeren

Een werkbezoek aan MIND is niet compleet zonder het ook over de activiteiten van MIND voor jongeren te hebben. Naast het feit dat steeds meer jongeren de hulpverlening van MIND Korrelatie weten te vinden, heeft MIND ook de MIND Young Studio, een initiatief voor en door jongeren op YouTube, Instagram, TikTok en Spotify. Jongeren die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met psychische problemen maken posts, podcasts en video’s die andere jongeren helpen met hulp en informatie. En dan is er ook de MIND Young Academy: jongeren met ervaring met psychische problemen geven lessen op scholen over psychische problematiek en het praten hierover. Dit doet MIND samen met de organisatie Diversion. En met steun van Koningin Máxima richtte MIND in maart 2022 de stichting MIND Us op. Deze nieuwe organisatie bundelt krachten, stimuleert (vernieuwende) initiatieven en zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen.

Welke hulpvragen krijgt MIND Korrelatie?

Het is nog niet altijd even bekend waarover mensen MIND Korrelatie kunnen benaderen voor hulp, daarom staat er een lijst op onze site die weergeeft bij welke problemen mensen de hulpverleners van MIND Korrelatie (onder meer) kunnen benaderen. Wat er al jaren in de top 4 staat van onderwerpen waar mensen hulp over vragen zijn angst, depressie, relatieproblemen en (huiselijk) geweld. Maar ook bij ‘lichtere’ problemen zoals stress en onzekerheid kunnen mensen hulp vragen.

Per jaar weten meer dan 18.000 mensen MIND Korrelatie te vinden voor hulp. Meestal worden zij al met 1 hulpgesprek geholpen, en anders verwijzen de hulpverleners hen door naar een meer gespecialiseerde website of hulpverlener. Meer weten over MIND Korrelatie? Ga naar www.mindkorrelatie.nl.

De hulpverleners van MIND Korrelatie zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag, en wel op deze manieren:

  • Telefoon: 0900-1450. Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 21 uur
  • Chat: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 20:30 uur
  • WhatsApp: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17:30 uur
  • Mail: zie www.mindkorrelatie.nl
Meer nieuws