MIND en NPO maken psychische problemen bespreekbaar met #TrueSelfie

1546-True Selfie foto

MIND maakt de komende tijd samen met de jongerenplatforms NPO 3, 3FM en FunX tijdens de #trueselfie-weken psychische problemen bij jongeren bespreekbaar. MIND Korrelatie verzorgt opvang na diverse tv-programma’s, is betrokken bij radio-items en denkt mee over de communicatie rond deze problematiek. Op haar eigen sites plaatst de organisatie artikelen en verhalen van ervaringsdeskundigen. Het is voor het eerst dat er zoveel aandacht is voor psychische problemen op tv, radio en online.

Van 9 april tot en met 16 mei wordt in diverse tv-programma’s op NPO 3 aandacht besteed aan jongeren die te maken hebben met psychische problemen. Op 3FM en online verschijnen van 9 tot en met 15 april artikelen en interviews die in samenwerking met MIND en ervaringsdeskundigen tot stand zijn gekomen. Psycholoog Lidewy Hendriks van MIND: “75% van de psychische klachten beginnen voor je 24e levensjaar en het is voor jongeren vaak lastig te praten over psychische problemen. Vanwege schaamte, maar ook omdat ze niet altijd goed herkennen waar ze last van hebben. Het is daarom goed dat er de komende tijd zoveel aandacht aan deze problematiek wordt besteed, waardoor jongeren worden gestimuleerd om te praten en hulp te zoeken.”

Kijkers krijgen hulp
De #TrueSelfie-weken starten op tv met de Depressie Kennistest van BNNVARA. Hulpverleners van MIND Korrelatie dachten mee over de vraagstelling en zitten na de uitzending klaar voor kijkers die zelf worstelen met psychische problemen. Ook na iedere uitzending van Je Suis Depri (KRO-NCRV) en True Selfie (BNNVARA) kunnen kijkers chatten of bellen met hulpverleners van MIND Korrelatie. BNNVARA verwijst na de documentaire In het Hoofd van mijn Zusje naar hulpverlening van MIND Korrelatie en 113 Zelfmoordpreventie. NPO 3 organiseert online aftertalks, waarin hoofdpersonen uit de programma’s en experts met elkaar in gesprek gaan en verwijzen naar hulp. Op 3FM en online komen psychologen van MIND en ervaringsdeskundigen aan het woord die vertellen over psychische problemen en wat je hieraan zou kunnen doen. Op FunX.nl wordt onder meer ingezoomd op het eerlijke verhaal, de ‘true selfie’.

Praten helpt
MIND stimuleert mensen met psychische problemen het jaar rond hun problemen bespreekbaar te maken. Hendriks: “Op deze manier krijg je eerder hulp en kun je voorkómen dat psychische problemen ernstiger worden. We zijn blij dat de NPO de komende weken hier ook veel aandacht aan besteden en dat MIND als partner met hen mee kan denken en opvang verzorgt voor kijkers die zelf hulp nodig hebben.”

Tijdens de #TrueSelfie-weken is op 7 mei de thema-avond Deprestival (KRO-NCRV), waarin wordt teruggekeken op alle tv-programma’s van de afgelopen weken. Meer informatie over de #TrueSelfie-weken is te vinden via mindkorrelatie.nl, www.mindyoung.nl, https://www.bnnvara.nl/trueselfie en www.funx.nl.

Meer nieuws