MIND Korrelatie scoort een 7,9

Schermafbeelding 2024-02-29 092728

Eind 2023 deed SEOR, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor hulplijn MIND Korrelatie drie maanden lang een kwaliteitsonderzoek onder haar hulpvragers. Het doel was om na te gaan wat voor persoonlijke en maatschappelijke effecten er behaald kunnen worden na contact met MIND Korrelatie en hoe de hulpvragers het contact hebben ervaren. Wij zijn blij dat een grote meerderheid van 89% deels of geheel tevreden is en goed geholpen is door de geboden hulpverlening. MIND Korrelatie kreeg een tevredenheidsscore van een 7,9.

De effecten van MIND Korrelatie

De meeste mensen bellen over problematiek waar ze zelf mee kampen, maar er is ook een grote groep mensen die bellen omdat ze zich zorgen maken over iemand anders.  We zien verschillende persoonlijke en maatschappelijke effecten van de hulpverlening: 

  • Mensen komen sneller op de juiste plek terecht (voor hulp, behandeling, etc.) 
  • Minder uitval (van bijvoorbeeld werk of school) door vroegtijdige signalering van problemen
  • Mensen kunnen na een gesprek duidelijker omschrijven wat hun klachten zijn 
  • Door een gesprek kan voorkomen worden dat klachten verergeren 
  • Er wordt minder snel een beroep gedaan op de zorg als blijkt dat er alternatieven zijn 
  • Verhoging van algemeen welbevinden

Bekijk de infographic

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek hebben we verwerkt in een infographic: 

Deskundig, anoniem en gratis advies en hulp

Heb je te maken met mentale problemen, maak je je zorgen om iemand anders of heb je problemen met anderen? Wij denken graag met je mee en kunnen je adviseren!

Meer nieuws