Veel hulpvragen bij MIND Korrelatie over PTSS

Veel hulpvragen bij MIND Korrelatie na uitzending Een Vandaag over ontoereikende zorg politie bij PTSS

De uitzending van Een Vandaag van 22 mei, waarin werd gesteld dat PTSS-zorg bij de politie nog steeds niet op orde is, heeft veel losgemaakt bij kijkers die ook met PTSS kampen. Omdat de redactie veel heftige reacties verwachtte, vroegen ze MIND Korrelatie om opvang te verzorgen na de uitzending. Meer dan 130 mensen namen direct na de uitzending, maar ook de dagen erna, contact op met MIND Korrelatie om hun ervaringen met PTSS te delen en hulp te zoeken.

In de uitzending kwamen twee agenten aan het woord die vertelden dat ze op geen enkele manier werden geholpen door de politieleiding en er was een audio-opname te horen van drie hooggeplaatsten die agenten met PTSS beschuldigden van toneel spelen. Veel mensen die hulp zochten bij MIND Korrelatie herkenden zich in de verhalen en waren verontwaardigd over de gang van zaken. Anderen maakten zich zorgen over naasten in een vergelijkbare situatie bij de politie, maar ook in andere beroepsgroepen. Zij gaven aan dat het belangrijk is om dit ook eens in andere beroepsgroepen te onderzoeken.

PTSS krijg je niet zomaar
Via de social media van MIND kwamen ook heftige reacties van mensen die ervaring hebben met PTSS en zich niet serieus genomen voelen door hun omgeving. Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij MIND Korrelatie: “Het is schrijnend om te horen dat veel mensen met PTSS moeten opboksen tegen vooroordelen en vervelende opmerkingen. PTSS krijg je niet zomaar, daar moeten heftige gebeurtenissen aan vooraf zijn gegaan. Als je te maken hebt gehad met bijvoorbeeld een ernstig verkeersongeluk, een overval, mishandeling of seksueel geweld, dan vergeet je dat niet zomaar. Het is voor veel mensen al moeilijk om hulp te zoeken en als je dan tegen een muur van onbegrip aanloopt, worden de problemen alleen maar erger. MIND pleit voor meer openheid en meer begrip voor mensen met PTSS, of het nu een politieagent is of iemand die op een andere manier PTSS heeft opgelopen.”

Zoek hulp
Ook nu nog nemen mensen met PTSS contact op met de hulpverleners van MIND Korrelatie naar aanleiding van de uitzending. Van de Ven: “De eerste stap is erkennen dat het niet goed met je gaat en dat je hulp nodig hebt. Omdat MIND Korrelatie op basis van anonimiteit werkt is dit voor velen een toegankelijke eerste stap in het proces naar meer hulp. De hulpverleners luisteren, adviseren en overleggen samen met de hulpvrager wat voor hem of haar een goede volgende stap is. Het helpt natuurlijk als zijn of haar omgeving openstaat voor gesprekken en hulp. Hier ligt ook een grote rol weggelegd voor werkgevers”. Mensen die hulp zoeken bij PTSS kunnen terecht op www.mindkorrelatie.nl. Meer informatie over PTSS is te vinden op www.wijzijnmind.nl/psychipedia/ptss

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde woensdag een aanvraag voor een debat met minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid over PTSS bij de politie.

Meer nieuws