Oproep voor deelname aan onderzoek huiselijk geweld

gesprek Pexels rechtenvrij

Ben jij in het verleden betrokken geweest bij (huiselijk) geweld? En heb je sindsdien hulp gekregen? Onderzoeksbureau Pro Facto en het VUmc in Amsterdam doen in opdracht van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) onderzoek naar huiselijk geweld. Hieronder staat hun oproep:

Waarom willen we met u praten?

Onderzoeksbureau Pro Facto heeft – samen met het VUmc in Amsterdam – de opdracht gekregen van het ministerie van Volksgezondheid om de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te evalueren. Het doel van deze wet is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 
Wij willen in het kader van het onderzoek graag met betrokkenen bij (huiselijk) geweld spreken, zodat wij inzicht krijgen in hun ervaringen met de manier waarop hulpverleners omgingen met signalen van huiselijk geweld en of snel en adequaat hulp werd geboden.

Graag nodigen wij u daarom uit voor een gesprek van ca. 1 uur over uw ervaringen. Op deze manier kunt u bijdragen aan de verbetering van de regelgeving.

Welke vragen worden gesteld tijdens het interview?

Tijdens het interview worden bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld: Op welke manier was u betrokken bij huiselijk geweld? Vanwege welke signalen werd uiteindelijk hulp verleend? Kreeg u op tijd hulp en was de hulpverlening adequaat? Met welke organisaties en hulpverleners kreeg u te maken?

Wat gebeurt er met de informatie?

De informatie die we uit het interview krijgen, wordt gebruikt voor het schrijven van het rapport voor het ministerie van Volksgezondheid. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In het rapport wordt uw naam niet genoemd en uit de tekst van het rapport kan niet worden gehaald dat u daaraan heeft meegewerkt.

Praktisch

Het liefst gaan wij persoonlijk met u in gesprek. Het is ook mogelijk om telefonisch te spreken. De gesprekken vinden plaats in juli, augustus of begin september.

Als u wilt meewerken aan ons onderzoek of als u meer informatie nodig hebt kunt u contact opnemen met onderzoeker Mark Beukers (beukers@pro-facto.nl of 050-3139853). Er wordt - indien u mee wilt doen - zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak en over de locatie waar het interview plaatsvindt. Uw reiskosten worden vergoed.

Meer thema's