MIND Korrelatie werkt mee met site Jongeren Hulp Online

MIND Korrelatie Jongeren Hulp Online

Persbericht Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles is Gezondheid

Hoe groot of klein het probleem ook is, waar je als jongere ook mee zit of om alleen maar even je hart te luchten: op www.jongerenhulponline.nl vinden jongeren het gebundelde aanbod van zes (bekende) hulplijnen die snel, anoniem en gratis hulp bieden, waaronder MIND Korrelatie.

De website is bedoeld om jongeren op weg te helpen bij het direct vinden van (online) ondersteuning en te voorkomen dat ze -al googelend- verdwalen in het woud van instanties, hulpverleners, websites en bedrijven.

Passende hulp

De zes organisaties die nu meedoen met Jongeren Hulp Online zijn: De Kindertelefoon, De Luisterlijn, @ease, PratenOnline, MIND Korrelatie, en 113 Zelfmoordpreventie. Bij elkaar dekken ze heel veel soorten problemen van jongeren af met passende (eerste) hulp.

De ondersteuning van de aangesloten hulplijnen verschilt: van het praten over je gevoelens met een getrainde vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoog is. Maar in alle gevallen zijn ze er (mede) om jongeren te helpen: met een luisterend oor, tips, adviezen en doorverwijzing.
 
Het voordeel voor jongeren is dat er met de website een vertrouwde plek ontstaat waar ze op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot directe hulp. Of het nou gaat om chatten, appen, mailen en bellen: de ondersteuning die Jongeren Hulp Online samenbrengt is allemaal anoniem en gratis.

Meer psychische problemen door corona

In juni 2020 waarschuwden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut, maar ook MIND, dat de coronacrisis voor meer psychische problemen kan zorgen. Mensen worden mogelijk eenzaam, raken hun baan kwijt en gaan wellicht meer drank en drugs gebruiken.
 
Ook jongeren worden genoemd als risicogroep. Het contact met leeftijdgenoten is beperkt, de school is weggevallen als vangnet, de nabije toekomst is onzekerder en de coronatijd maakt het extra zwaar als je -als jongere- al psychische klachten hebt zoals somberheid, stress of angsten.

Meer informatie en contact
Jongeren Hulp Online is een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. De eerste fase richt zich op het lanceren van de landingspagina. Daarna volgt een verkenning naar uitbreiding met e-health toepassingen.