ANBI

MIND Korrelatie staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je alle informatie omtrent deze ANBI status.

Naam: Stichting Korrelatie
RSIN/fiscaal nummer: 3001532
Contactgegevens: Klik hier
Bestuurssamenstelling: Klik hier
Beleidsplan: Klik hier
Beloningsbeleid: MIND Korrelatie hanteert de cao van Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Meer informatie over deze cao kun je vinden via deze link
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn.
Doelstelling: Klik hier
Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten en de financiĆ«le verantwoording hiervan kun je vinden in ons jaarverslag, via deze link