Scheiden: waar begin je?

Scheiden-Pexels-Cottonbro-studio

Als jij en je partner willen scheiden, moet er een aantal praktische zaken geregeld worden. Jullie kunnen eerst proberen om hier samen afspraken over te maken. Uit de praktijk blijkt dat men afspraken het beste nakomt als deze onderling zijn gemaakt. Wij leggen je uit hoe je kan scheiden. 

Maak samen afspraken

Probeer samen afspraken te maken over de volgende zaken: 

  • De kinderen 
  • Ouderschapsplan
  • Alimentatie 
  • De woning 
  • Het pensioen 
  • De verdeling van de spullen 
  • Eventuele schulden 
  • Belastingzaken

Niet eens met elkaar bij scheiding

Zijn jullie het niet met elkaar eens, dan kunnen jullie een mediator inschakelen. Deze gaat jullie helpen om samen tot een goede oplossing te komen. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar en een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. 

Lukt het niet om er samen met een mediator uit te komen, dan moeten jullie beiden een eigen advocaat in de arm nemen. Je eigen advocaat gaat dan voor jou in gesprek met de advocaat van je ex-partner om jouw belangen te behartigen. 

Ook bij een eenzijdig verzoek tot scheiding moet je een eigen advocaat kiezen. Je partner krijgt hiervan een kopie binnen 14 dagen na indiening hiervan bij de rechtbank. 

Scheiding aanvragen

Als je gaat scheiden heb je altijd een advocaat nodig, omdat deze het verzoekschrift moet indienen bij de rechter. Jullie kunnen ervoor kiezen om bij dit verzoekschrift een echtscheidingsconvenant toe te voegen. Hierin zijn de afspraken die jullie gemaakt hebben over bijvoorbeeld alimentatie, het ouderschapsplan en pensioen vastgelegd.  

De echtscheiding wordt definitief als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vaak doet je advocaat dit, maar je kunt het ook zelf doen. 

Hebben jullie een geregistreerd partnerschap, geen kinderen en zijn jullie het eens met elkaar, dan kan jullie relatie beëindigd worden zonder de tussenkomst van een rechter. Samen kunnen jullie hiervoor bij de notaris of een advocaat een overeenkomst maken. 

Hulp bij echtscheiding

MIND Korrelatie kan een eerste stap zijn in het onderzoeken van de vraag: scheiden of blijven? Ook geeft MIND Korrelatie advies bij de echtscheiding, als je daartoe hebt besloten. Bijvoorbeeld informatie over hoe je de echtscheiding en de hulp van een mediator in gang kunt zetten. En natuurlijk kun je contact opnemen als je wilt praten over de emotionele aspecten van je echtscheiding.