Second opinion

second opinion

Wat te doen als je twijfelt aan de diagnose die is vastgesteld, het behandelplan dat aan je voorgelegd is, of het advies van een zorgverlener? Een second opinion kan zorgen voor nieuwe inzichten of je juist geruststellen dat het pad dat je bewandelt in je behandeling het juiste is.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is de mening van een andere onafhankelijk arts of behandelaar. Second opinion is Engels voor 'tweede mening'.

 Je kunt hier zelf om vragen, maar ook je eigen behandelaar of arts kan een beroep doen op de mening van een andere hulpverlener. Bij een second opinion worden over het algemeen tests en onderzoeken niet opnieuw gedaan, maar bekijkt een andere onafhankelijke hulpverlener het zorgdossier en het onderzoek dat al eerder gedaan is.

Second opinion aanvragen

Je stelt je behandelaar op de hoogte van jouw wens om een tweede mening te vragen. Je hulpverlener voorziet de andere onafhankelijke zorgverlener van je zorgdossier met daarin de uitslagen van onderzoeken en tests.

Mocht het gesprek met een behandelend hulpverlener over de wens voor een second opinion moeizaam verlopen, dan kan je eigen huisarts je hiervoor ook verwijzen. Hier is vaak wel een nieuwe verwijskaart voor nodig.

De behandelaar kan een second opinion alleen weigeren als er zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld als iemand voortdurend second opinions aanvraagt zonder goede argumenten.

Wil je jouw persoonlijke situatie om een second opinion aan te vragen anoniem bespreken met een hulpverlener? Bel, chat, mail of WhatsApp gratis met de psychologen en maatschappelijk werkers van MIND Korrelatie. 

Kosten en vergoeding second opinion

Een second opinion wordt het over algemeen gewoon vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt wel eigen risico. Sommige zorgverzekeraars stellen voorwaarden bij het aanvragen van een second opinion. Als een behandelaar jou doorverwijst naar een collega, is de vergoeding vanuit de basisdekking van de zorgverzekering meestal geen probleem. Regel je zelf een second opinion, dan kan het zijn dat deze niet wordt vergoed, of slechts gedeeltelijk. Dit hangt af van de voorwaarden van jouw zorgverzekeraar.

Overleg inwinnen bij je zorgverzekeraar is dan erg belangrijk. Je zorgverzekeraar kan naast het geven van informatie ook voor je bemiddelen. Zij helpen ook bij het regelen van een second opinion en kunnen advies geven bij welk ziekenhuis, instelling, medisch specialist of behandelaar je het beste terecht kunt.

Vervolg second opinion

Met de resultaten en het advies uit de second opinion van de onafhankelijke behandelaar ga je terug naar je huidige behandelaar. Je huidige behandelaar neemt het advies over of niet. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de ondersteuning inroepen van je zorgverzekeraar. Of neem contact op met een van de hulpverleners van MIND Korrelatie. Zij denken graag met je mee.