Samengestelde gezinnen

Samengestelde gezinnen Pixabay rechtenvrij

In een samengesteld gezin heeft ten minste één van de partners kinderen uit een vorige relatie. Het nieuwe gezin wordt meestal gevormd na echtscheiding of overlijden van een van de ouders. De nieuwe partners gaan met elkaar samenleven en ieder neemt de eigen kinderen mee. 

Mogelijke problemen in een samengesteld gezin

Het samenleven in een samengesteld gezin vergt meestal meer inzet van partners en kinderen dan in een ‘gewoon’ gezin. Het is een nieuwe situatie, waarmee niemand ervaring heeft. Andere gezinsleden, andere woning(en), andere school en andere (huis)regels. Vooral in de beginfase kan een samengesteld gezin tegen moeilijkheden aanlopen, bijvoorbeeld: 

  • Het klikt niet tussen kinderen en stiefouders, of tussen de kinderen onderling. 
  • Kinderen zijn loyaal ten opzichte van de afwezige ouder. 
  • De stiefouder voelt zich buitengesloten. 
  • De nieuwe partners verschillen van opvatting over de opvoeding. 

Lees hierover ook bij gevolgen van echtscheiding voor kinderen en opvoedingsproblemen

Hulp nodig?

Je kunt (anoniem) contact opnemen met MIND Korrelatie voor persoonlijke hulp, informatie en advies van psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Je kunt chatten, WhatsAppen, mailen of bellen.