Welke factoren zijn van invloed op een rouwproces?

Kaarsje rouw herdenking Pexels

Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Maar er zijn bepaalde factoren die invloed hebben op het rouwproces en het accepteren van het verlies.

Relatie met overledene

In de eerste plaats is dat de relatie met de overledene. Hoe dichter je bij de gestorvene stond, des te ingrijpender is het verlies. Mensen die hun partner of kind hebben verloren, zeggen soms het gevoel te hebben ‘geamputeerd’ te zijn. Wanneer een kind sterft, valt een deel van de toekomst en de levensvervulling van de ouders weg. Bij eventuele problemen of onopgeloste conflicten met de overledene kunnen tegenstrijdige gevoelens het rouwproces zwaarder maken. Als de overledene allerlei praktische of financiële zaken regelde, maakt dit de aanpassing aan het verlies extra moeilijk.

Omstandigheden rond overlijden

De omstandigheden rond het overlijden zijn ook belangrijk. Een verlies is moeilijker te accepteren als de overledene erg jong, onverwacht of gewelddadig is gestorven of zelf voor de dood heeft gekozen. Acceptatie kan ook moeilijker zijn wanneer het niet mogelijk was afscheid te nemen.

Persoonlijkheid van de nabestaande

Ook de persoonlijkheid van de nabestaande speelt een belangrijke rol. Mensen die optimistisch of actief van aard zijn en makkelijk steun vragen, kunnen een verlies beter verwerken. Wanneer je de dood ziet als een onderdeel van het leven of steun vindt in je geloof, helpt dit vaak om het overlijden van een naaste te accepteren.

Sociale positie nabestaande

Tot slot heeft jouw sociale positie als nabestaande invloed op de verwerking van het verlies. Je zal moeilijker een nieuwe invulling aan het leven kunnen geven als je vrij geïsoleerd leeft, bijvoorbeeld vanwege geld- of gezondheidsproblemen, en niet makkelijk contacten legt. Met name bij ouderen speelt dit nogal eens een rol.

Heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen.