Problemen met seksueel verlangen

Stel arm in arm Pexels - problemen met seksueel verlangen

Als partners verschillende seksuele behoeften hebben, kan dat problemen veroorzaken in de (seksuele) relatie. Bijvoorbeeld als de één vaker behoefte heeft aan seks dan de ander. Of als er een verschil is in behoefte aan seksuele handelingen. Belangrijk is dat partners open (leren) praten met elkaar over een onderwerp dat schaamte kan oproepen en gevoelig kan liggen.

Als je het moeilijk vindt om aan te geven wat je prettig vindt, dan kun je leren om daarover te praten. Mocht je in het verleden bijvoorbeeld seksueel geweld hebben meegemaakt, dan kan dit zo ingrijpend zijn geweest, dat professionele hulp nodig is.

Mogelijke oorzaken

Schaamte 

Er kan om verschillende redenen sprake zijn van schaamte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het openlijk bespreken van seks, seksuele voorlichting, seks voor het huwelijk of homoseksualiteit taboe is in je omgeving. Of je hebt schaamte ontwikkeld door bepaalde ervaringen die je hebt meegemaakt. Je kunt ook schaamte hebben ontwikkeld door de manier waarop je naar jezelf kijkt en het oordeel dat je over jezelf hebt. Als dit speelt bij jou, kun je een gespannen houding ontwikkelen ten opzichte van je eigen seksualiteit
 
Onvoldoende assertief zijn 
Als je het lastig vindt om voor jezelf op te komen, dan kan het ook ingewikkeld zijn om uit te komen voor je eigen seksuele behoeften. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bang bent afgewezen te worden of dat je je laat leiden door religieuze of maatschappelijke normen die heersen rondom seksualiteit. 
 
Seksueel geweld
Als je slachtoffer bent (geweest) van seksueel geweld, kan het erg moeilijk zijn om seks met liefde en genot te verbinden.

Incest is een zeer ingrijpende vorm van seksueel geweld, omdat vaak juist degene die je als kind vertrouwde dit vertrouwen diep heeft geschaad. Dikwijls bemoeilijkt deze ervaring op latere leeftijd de ontwikkeling van je seksualiteit. Ook bij andere vormen van seksueel geweld, zoals verkrachting en aanranding, wordt het vertrouwen in mensen geschaad. Terwijl juist vertrouwen in de ander belangrijk is voor een fijne en goede seksuele relatie.

Heb je behoefte aan (anoniem) contact met een hulpverlener?

Herken je deze problemen? Misschien schaam je je ervoor en durf je er niet over te praten. Toch is dit de eerste stap om met het probleem om te gaan. Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij bieden je hulp en advies, toegespitst op je persoonlijke situatie. Je kunt bellen, mailen, WhatsAppen of chatten.