Overbruggingshulp

2015 Ilse belkamer Korrelatie1

Wanneer je op een wachtlijst staat voor psychische hulp, kun je bij MIND Korrelatie advies krijgen hoe je de periode kan overbruggen totdat de behandeling daadwerkelijk gaat starten. 

Tijdens het overbruggingsadvies vertelt een psycholoog of maatschappelijk werker van MIND Korrelatie hoe je het wachten op reguliere hulpverlening kunt vergemakkelijken. Daarnaast bieden we psycho-educatie en kunnen we je adviseren over andere overbruggingsmogelijkheden.

Bij overbruggingsadvies proberen we je in één gesprek te helpen. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan kan een hulpverlener je zo nodig uitnodigen voor een tweede gesprek. Overbruggingsadvies is, net zoals alle andere vormen van MIND Korrelatie, volledig gratis.