Organisatie van de zorg

Laptop stethoscoop papierproppen - organisatie van de zorg

De gezondheidszorg in Nederland omvat alle lichamelijke en psychologische zorg die mensen nodig hebben als ze ziek zijn of hulpbehoevend. Ook het voorkómen van ziekten valt hieronder, zoals inentingen tegen kinderziekten.

Hoe betaal ik voor mijn gezondheidszorg?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering te hebben voor de gezondheidszorg. Door een vast bedrag per maand of per jaar te betalen aan een zorgverzekeraar wordt een deel van je zorgkosten gedekt. Vanuit je basisverzekering wordt de meeste zorg die je nodig hebt betaald. Denk hierbij aan: 

  • Afspraak met de huisarts
  • Bepaalde medicijnen
  • Bezoek aan het ziekenhuis

Soms moet je wel een eigen risico betalen. Het is ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld voor de tandarts. Afhankelijk van je verzekering krijg je meer of minder vergoeding voor de zorg die je nodig hebt, naast de volledige vergoeding voor de basiszorg vanuit de basisverzekering. 

In Nederland is de gezondheidszorg in drie ‘lijnen’ verdeeld:

Wat is eerstelijnszorg?

Dit is zorg waar je zonder verwijzing en op eigen initiatief naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld de huisarts, tandarts, fysiotherapeut en het consultatiebureau vallen hieronder.

Wat is tweedelijnszorg?

Hieronder valt alle zorg waarvoor je een verwijzing nodig hebt, zoals de specialisten in een ziekenhuis of kliniek. Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg. 

Wat is derdelijnszorg?

De derdelijnsgezondheidszorg is de dienstverlening waar professionele hulpverleners uit de eerste of tweede lijn extra expertise kunnen inschakelen, zoals gespecialiseerde laboratoria of een expertisecentrum van een academisch ziekenhuis.

Bij welke zorg moet ik zijn?

Wanneer moet je naar welke hulpverlener? Het maatschappelijk werk of een psycholoog, de kinderbescherming of juist de jeugdzorg of het Centrum voor Werk en Inkomen? Er zijn zoveel instellingen, het is begrijpelijk als je niet weet waar je het beste heen kunt gaan. En of je een verwijsbrief nodig hebt of op eigen initiatief een afspraak kunt maken.

MIND Korrelatie wijst mensen hierbij de weg. Vaak ben je bij een eerste gesprek met MIND Korrelatie al geholpen. Een hulpverlener geeft je direct tips om je leven weer in eigen hand te krijgen en/of verwijst je door naar de juiste zorginstantie die je verder kan helpen.

Hulp en advies

Neem gerust contact op met MIND Korrelatie. Wij bieden je hulp en advies, toegespitst op je persoonlijke situatie. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen.