Nestklevers en boomerangkinderen

Nestklevers en boomerangkinderen

Nestklevers

Het is een maatschappelijke trend dat twintigers en dertigers steeds later het ouderlijk huis verlaten. Veel jongeren en jongvolwassenen stellen het zelfstandig wonen langer uit. Deze jongvolwassenen worden 'nestklevers' genoemd.

Maatschappelijke trends en sociale ontwikkelingen lijken het uitstelgedrag te verklaren. Zo is het voor veel jongvolwassen lastig om vast werk te krijgen en is het vinden van betaalbare zelfstandige woonruimte vaak moeilijk. Ook studenten blijven langer bij hun ouders wonen vanwege de hoge studiekosten, bijbehorende hoge leningen en het niet kunnen vinden van een betaalbare kamer.

Boomerangkinderen

Sommige jongvolwassen keren na hun studententijd, ontslag, mislukt samenwonen of een scheiding 'tijdelijk' terug naar hun ouderlijk huis. Deze terugkeerders die na een tijd niet in het ouderlijk huis hebben gewoond weer bij hun ouders intrekken worden 'boomerangkinderen' genoemd.

Gevolgen nestklevers en boomerangkinderen

Wanneer jongvolwassenen langer thuis blijven wonen, heeft dit tot gevolg dat kinderen langer in hun kindrol blijven en ouders langer de verzorgende rol op zich nemen. Vaak blijken ouders tegen hun grenzen aan te lopen als het gaat om het langdurig thuiswonen van hun volwassen kinderen. Ouders kunnen het gevoel krijgen dat hun kind het huis als hotel gebruikt en dat hun privacy ver te zoeken is. Verwachtingen en grenzen worden vooraf vaak onvoldoende uitgesproken, vaak ook om conflicten te vermijden, of om het beeld te vermijden dat ze hun kind in de steek laten.

Het is erg belangrijk dat ouders en kinderen in deze situatie vooraf duidelijke afspraken maken over wat tijdelijk is, wat de bijdrage van het thuiswonende kind is in financieel opzicht, bij huishoudelijke taken en aan de sfeer in huis.

Het thuiswonende kind zal zich hieraan moeten committeren. Mocht dit problemen opleveren, dan is het belangrijk om hele duidelijke afspraken te maken over de termijn waarop de ouder verwacht dat het kind het ouderlijk huis (weer) zal verlaten.

Direct contact met een hulpverlener

Zijn jouw kinderen 'nestklevers' of 'boomerangkinderen' en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.