Huwelijksdwang en achterlating

huwelijksdwang

Wat is huwelijksdwang?

Huwelijksdwang betekent het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk door ouders, familie of gemeenschap. Het is een gedwongen huwelijk waarbij één of beide partners geen stem heeft in of hij/zij wel wil trouwen. Weigeren wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot verstoting of eerwraak. 

Wat is achterlating?

Achterlating is als iemand onder dwang wordt achtergelaten in het buitenland, meestal na een vakantie. Dit gebeurt op initiatief van een echtgenoot, ouders of familie. Het paspoort of de verblijfsvergunning wordt afgenomen zodat de persoon niet terug kan keren naar Nederland.

Kenmerken huwelijksdwang en achterlating

Hoe vaak huwelijksdwang precies voorkomt is niet bekend. Het overkomt vrouwen vaker dan mannen en de slachtoffers zijn zowel hoog- als laagopgeleiden. Het gebeurt zowel in Nederland als in het buitenland.

Bij achterlating gaat het vaak om een kind/jongere of getrouwde vrouw.

Huwelijksdwang en achterlating zijn strafbaar en zijn vormen van eergerelateerd geweld. Achterlating van een minderjarig hoeft, met toestemming van beide gezaghebbende ouders, niet strafbaar te zijn, maar is vaak wel erg ontwrichtend voor een kind.

Oorzaken huwelijksdwang en achterlating

Waarom worden mensen gedwongen om te trouwen?

Een van de oorzaken van een gedwongen huwelijk kan zijn dat de familie de familiebanden wil versterken, zoals bij een (gedwongen) huwelijk tussen neef en nicht. Ook kan het doel zijn om te voorkomen dat het slachtoffer trouwt met een ‘ongewenste’ partner en daarmee de familie-eer schaadt. Huwelijksdwang kan ook te maken hebben met het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een partner uit het land van herkomst.

Worden worden er mensen achtergelaten in het buitenland?

Achterlating overkomt kinderen of jongeren die in de ogen van ouders en familie (dreigen te) ontsporen, door – in hun ogen - grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld bij meisjes die 'te vrij' met jongens omgaan of jongens die alcohol of drugs gebruiken. Men hoopt zoon of dochter bij te sturen door ze in een traditionele omgeving te plaatsen. Ook kan achterlating een middel zijn om 'geschonden eer' te herstellen. 

Bij vrouwen kan achterlating een manier zijn van de echtgenoot om van een vrouw af te komen of om roddels de kop in te drukken en de eer te redden, als een vrouw zich in de ogen van de familie of gemeenschap te losbandig gedraagt.

Tips bij huwelijksdwang en achterlating

  • Blijf er niet alleen mee rondlopen, maar praat erover met iemand die je vertrouwt. Zorg ervoor dat dit iemand is die niet over je gaat roddelen, want dat kan je juist in gevaar brengen. Het veiligste is om te praten met iemand die hulp kan bieden, zoals een zorgverlener (huisarts) of hulpverlener (maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, politie).
  • Vraag hulp bij Veilig Thuis. Er zijn opvangcentra als je in je eigen omgeving niet meer veilig bent. Hier kunnen ook kinderen worden opgevangen.
  • Bespreek het met de politie. Bel 112 in geval van nood. Bel 0900-8844 voor situaties die geen spoed zijn. Er zijn agenten die specifieke kennis hebben over eergerelateerd geweld.
  • Als je in het buitenland bent, neem dan contact op met de Nederlandse ambassade voor hulp.

Tips voor naasten

  • Laat de persoon waar je je zorgen over maakt weten dat je wilt helpen. Praat er verder niet over, behalve met hulpverleners. Als namelijk bekend wordt in de familie dat de persoon iemand erover heeft verteld, of dat iemand hulp wil gaan inschakelen, kan dit de situatie van diegene verslechteren.
  • Meld je zorgen bij Veilig Thuis.
  • Bespreek het met de politie. Bel 112 in geval van nood. Bel 0900-8844 voor situaties die geen spoed zijn. Bel 0800-7000 als je het bij de politie wilt melden en zelf anoniem wilt blijven.

Direct contact met een hulpverlener

Ben jij slachtoffer van huwelijksdwang of achterlating, of maak je je zorgen om iemand en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.