Euthanasie

vrouw achterkant

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het opzettelijk, op een waardige manier beëindigen van het leven van een patiënt door een arts, om een einde te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit gebeurt uit vrije wil: een patient vraagt om euthanasie en een arts voert de euthanasie uit. 

Redenen voor euthanasie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand de wens heeft te sterven. Dit stuk gaat over een doodwens bij mensen met psychiatrische problematiek.  

De wens om niet meer te leven kan onderdeel zijn van de psychiatrische problematiek. In die situatie zal het omgaan met deze gedachten onderdeel zijn van de behandeling die iemand krijgt. Mensen die hiermee worstelen komen niet in aanmerking voor euthanasie, zolang de behandelmogelijkheden nog uitzicht geven op vermindering van klachten en verbetering van kwaliteit van leven. 

Als er sprake is van een doodswens bij uitzichtloos en ondragelijk lijden vanwege psychiatrische problemen, dan kan iemand in aanmerking komen voor euthanasie. De wet zegt hierover dat er sprake moet zijn van chronische psychiatrie en dat de patiënt is uitbehandeld zonder een redelijk perspectief op verbetering. 

De wet maakt geen onderscheid tussen lichamelijk of geestelijk lijden, hoewel het duiden van psychisch lijden wel veel moeilijker is. De Federatie Medisch Specialisten heeft een richtlijn hoe om te gaan met een verzoek voor levensbeëindiging bij patiënten met een psychische stoornis. 

Wanneer is euthanasie niet mogelijk

Er zijn 3 groepen mensen die niet in aanmerking komen voor euthanasie:

  • mensen met een IBS (In Bewaring Stelling)
  • mensen met een RM (Rechterlijke Machtiging). Dit zijn de mensen die psychisch zo in de war zijn, dat zij niet in staat zijn een overwogen beslissing te nemen.
  • Mensen die wilsonbekwaam zijn en dus niet in staat zijn hun eigen belangen te overzien.

Contact met een hulpverlener

Een doodswens is een persoonlijke keuze. Vaak gaat er een lang denkproces aan vooraf en is het zorgvuldig overwogen. Als je een doodswens hebt, kun je dit het beste bespreken met je huisarts of psychiater. 

Denk jij na over euthanasie en heb je behoefte aan direct persoonlijke hulp of advies? Neem dan (anoniem) contact op met een van de medewerkers van onze hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen met een van onze psychologen of maatschappelijk werkers.