Scheiding: de gevolgen voor kinderen

Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die voor kinderen grote gevolgen met zich mee kan brengen. Het is dan ook heel belangrijk dat scheidende ouders hun kinderen goed opvangen en ondersteunen en de behoefte en belangen van hun kinderen centraal stellen. 

Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen

Er kunnen verschillende gevolgen zijn voor het kind. Deze hangen ook samen met de leeftijd van het kind. Voorbeelden van gevolgen voor het kind zijn:
 • Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding. 
 • Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel partij te moeten kiezen. 
 • Verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school. 
 • Verlies van vriendjes, familie, vertrouwde leerkrachten. 
 • Een nieuw leven in een stiefgezin. 
 • Gemis van de andere ouder 
 • Risico op hechtingsproblematiek 
 • Financiële achteruitgang  
 • Versnelde losmaking van het gezin 
 • Aanpassingsproblemen 
 • Onzekerheid over de toekomst 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die te maken hebben gehad met een moeizaam scheidingsproces, ook wel vechtscheiding genoemd, vaker te kampen hebben met leer- en gedragsproblemen, emotionele, psychische en sociale problemen en een negatief zelfbeeld.

Aandacht en steun voor kinderen na echtscheiding

Kinderen hebben tijdens en na de scheiding veel aandacht, steun en uitleg nodig. De emoties rond de scheiding kunnen beter worden verwerkt als zij hun gevoelens kunnen uiten. Laat je kinderen weten en voelen dat je van hen houdt. Voor kinderen is het ook belangrijk om te horen dat zij geen schuld hebben aan de echtscheiding of de oorzaak zijn van de scheiding. Zorg samen voor een goede verdeling van zorg- en opvoedingstaken.

Als er een nieuwe partner in het spel is, gun je kind dan de tijd om aan hem of haar te wennen. Als de nieuwe partner ook kinderen heeft, geldt dit des te meer. De situatie is dan nog onoverzichtelijker. Het vinden van balans en onderlinge harmonie kost tijd en energie. Houd rekening met een periode van vier tot zeven jaar voordat iedereen tot rust in gekomen en zijn plekje in het gezin gevonden heeft. Lees hierover ook bij samengestelde gezinnen

Echtscheiding en kinderen: hulp

Het leven tijdens en na een echtscheiding kan erg verwarrend zijn, voor jou en voor je kinderen. Wil je daarover praten, neem dan contact op met MIND Korrelatie. Wij formuleren samen met jou de problemen en knelpunten en denken met je mee over oplossingen.