Chronische pijn

Man krijgt massage in schouder Pexels - chronische pijn

Pijn wordt chronische pijn genoemd als deze langer dan zes maanden duurt. Het kan om allerlei soorten pijn gaan, bijvoorbeeld hoofdpijn, reumatische pijn of botpijn. Vaak ontstaat de chronische pijn door een (chronische) ziekte of lichamelijke aandoening, maar soms is de oorzaak onbekend. 

Lichamelijke kenmerken van chronische pijn

Iedereen heeft een andere ‘pijndrempel’. Pijnprikkels boven die drempel worden naar je hersenen gestuurd en ervaar je als pijn. Bij een lagere pijndrempel bereiken meer pijnprikkels de hersenen en ervaar je dus meer pijn. Voor een hogere pijndrempel geldt het omgekeerde. Naarmate de pijn langer duurt wordt de pijndrempel lager. 

Kenmerken van chronische pijn zijn bijvoorbeeld: 

  • Aanhoudende krampen 
  • Stijfheidsklachten 
  • Een afwijkende houding, bijvoorbeeld scheef staan of lopen, gebogen zitten 
  • RSI 

Psychische gevolgen van chronische pijn

Chronische pijn heeft vaak ook psychische gevolgen. 
Bijvoorbeeld: 

  • Gevoelens van angst, boosheid en onmacht 
  • Stress 
  • Depressie 
  • Onzekerheid over de toekomst 
  • Schuldgevoelens ten opzichte van uw partner/gezin, omdat je minder beschikbaar bent 
  • Minder behoefte aan seksualiteit

Chronische pijn kan ook je werk of je relatie beïnvloeden. 

Direct contact met een hulpverlener

Chronische pijn is vaak erg moeilijk om mee om te gaan. Dat geldt voor degene die pijn lijdt, maar het kan ook belastend zijn voor partners die zich moeten aanpassen aan de beperkingen die de chronische pijn tot gevolg heeft. Neem gerust contact op met MIND Korrelatie als je hierover wilt praten. Je kunt je verhaal bij ons kwijt. We beschikken ook over adressen van gespecialiseerde instanties die je lichamelijk en psychisch kunnen bijstaan.