Chronische pijn

Man krijgt massage in schouder Pexels - chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Pijn wordt chronische pijn genoemd als het langer dan zes maanden pijn duurt. Het is een langdurige en aanhoudende pijn. Het kan om verschillende soorten pijn gaan. Bijvoorbeeld hoofdpijn, reumatische pijn of botpijn. 

Pijn en het brein

Iedereen heeft een andere ‘pijndrempel’. Krijg je een pijnprikkel die boven je drempel komt, dan gaat er een signaal naar je hersenen en ervaar je pijn. Heb je een lage pijndrempel dan bereiken er meer pijnprikkels je brein en ervaar je meer pijn. Heb je een hogere pijndrempel, ervaar je juist minder pijn. Als je voor langere tijd pijn voelt, wordt je pijndrempel lager. 

Soorten chronische pijn

Er zijn verschillende soorten chronische pijn: 

 • Bij gewone pijn is je weefsel beschadigd. Denk aan een snijwond of pijnlijke gewrichten. Dit voelt scherp, kloppend of stekend. 
 • Je voelt pijn als gevolg van problemen met je zenuwen. Dit voelt brandend of tintelend.  
 • Je voelt pijn in de organen in je buik of borst. Dit voelt dof of krampachtig. 
 • Je voelt pijn in je spieren en weefsel eromheen. Je voelt knopen in je spieren. 
 • Bij centrale pijn komt door problemen in je hersenen of ruggenmerg. 
 • Bij psychogene pijn voel je meer pijn door stress, angst of somberheid.

Heb jij of een naaste last van chronische pijn? Neem je klachten serieus. Neem voor hulp en advies gratis contact op met MIND Korrelatie

Oorzaken chronische pijnklachten

Langdurige pijn kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: 

 • Verwondingen: Je kunt aanhoudende pijn ervaren na een verwonding. Zoals bij schade aan je rug, een operatie of een gebroken bot. 
 • (Chronische) zieke of aandoening: Bij bepaalde ziektes komt het vaker voor dat je chronische pijn kan ervaren. Zoals bij artritis, fibromyalgie, migraine, diabetes en inflammatoire darmziekten. 
 • Neurologische aandoeningen: Wanneer je een aandoening heb aan je zenuwstelsel is de kans groter dat je chronische pijn ervaart. 
 • Onbekend: Soms is de oorzaak van je pijn niet bekend. 

Gevolgen van chronische klachten

Naast dat je constant pijn ervaart kan chronische pijn ook psychische gevolgen hebben:

 • Gevoelens van angst, boosheid en onmacht 
 • Stress 
 • Depressie 
 • Onzekerheid over de toekomst 
 • Schuldgevoelens tegenover je partner of gezin, omdat je minder beschikbaar bent 
 • Minder behoefte aan seksualiteit
 • Minder aandacht voor en slechtere prestaties op je werk of school 

Hulp bij chronische pijn

Chronische pijn is vaak erg moeilijk om mee om te gaan. Dat geldt voor degene die pijn lijdt, maar het kan ook lastig zijn voor naasten. Neem gerust anoniem en gratis contact op met MIND Korrelatie als je hierover wilt praten. Je kunt je verhaal bij ons kwijt. We beschikken ook over adressen van gespecialiseerde organisaties die je lichamelijk en psychisch kunnen bijstaan.