Rode Kruis en MIND Korrelatie geven samen advies en ondersteuning

Onderzoek Rode Kruis: ruim 1 op de 4 ondervraagden ziet op tegen de komende maanden

Mensen bij een concert Pixabay rechtenvrij

Nu de coronamaatregelen steeds meer worden versoepeld, kijken de meeste Nederlanders uit naar de komende maanden. Maar lang niet iedereen is positief over de toekomst: ruim 1 op de 4 mensen (28 procent) ziet er tegenop. Jongeren zijn weliswaar positiever dan een half jaar geleden, maar 31 procent van hen ziet nog steeds op tegen de komende maanden. Dit blijkt uit een enquête van het Rode Kruis onder ruim 1.000 Nederlanders. “We zien dat de groep die last heeft van gevoelens van eenzaamheid, angst of somberheid niet echt is afgenomen”, licht Rode Kruis-psycholoog Esmee Pluijmers toe. De hulporganisatie biedt daarom in samenwerking met MIND Korrelatie advies en ondersteuning voor mensen die opzien tegen de komende maanden.

Optimistisch en voorzichtig tegelijk. Zo laten de uitkomsten van het onderzoek zich het best samenvatten. Om met voorzichtigheid te starten: waar zien mensen zoal tegenop, naarmate de samenleving toe gaat naar normaal? Bijna 30 procent raakt nu meer overprikkeld en ruim 40 procent voelt zich ongemakkelijk met veel mensen om zich heen. Voor een kwart kost het hebben van sociaal contact nu meer energie dan vóór de lockdown. Respondenten die opzien tegen de komende tijd, maken zich daarnaast zorgen dat het aantal besmettingen weer toeneemt.

Opvallend beeld bij jonger

De groep 16 tot 30 jaar ziet minder op tegen drukte dan ouderen, maar heeft daarentegen meer last van teveel prikkels en voelt meer druk om weer activiteiten te ondernemen dan ouderen. Ook geven jongeren vaker dan gemiddeld aan dat sociaal contact hen meer energie kost. Meer dan de helft van de jongeren ziet dat leeftijdsgenoten het moeilijk hebben. Het gros (85 procent) verwacht echter ook dat hun leeftijdsgenoten zich de komende maanden beter gaan voelen. En waar begin dit jaar nog 72 procent van hen opzag tegen de komende maanden, is dat nu 31 procent.

Rode Kruis-psycholoog Esmee Pluijmers: “Een precieze oorzaak voor het verschil tussen jong en oud is niet onderzocht. Een reden kan zijn dat oudere mensen de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar wat beter kunnen relativeren dankzij hun levenservaring. Wat we wel weten uit andere crisisperioden is dat mensen veerkrachtig zijn, en dat 80 procent uiteindelijk zelfstandig de draad weer weet op te pakken.”

Optimisme over nieuwe gewoonten

Er is ook veel optimisme. Zoals het vasthouden aan sommige nieuwe gewoonten die mensen zich in de crisis aanleerden. Zo gingen veel mensen wandelen, gezond eten, en zowel buitenshuis als thuis bewegen of sporten. 60 procent wil blijven wandelen en de helft wil vasthouden aan gezond eten. Waar iets meer dan de helft van de jongeren buitenshuis wil blijven sporten, wil ruim een derde dat thuis doen. Voor de ouderen liggen de percentages voor bewegen wat lager: respectievelijk een derde buitenshuis en een kwart thuis.

Drukke plekken bezoeken

Opvallend is ook het animo om weer drukke plekken te bezoeken. De meerderheid van de ondervraagden die ook vóór de coronacrisis cafés, festivals of theaters bezocht, is van plan dit binnenkort weer te doen. Of is al geweest. Daartegenover is een groep die nog huiverig is: ongeveer een vijfde van alle respondenten mijdt voorlopig het openbaar vervoer, cafés, concerten, festivals of het theater. Pluijmers: “Mensen lijken weer een nieuw evenwicht te moeten gaan vinden. Ze balanceren tussen rust houden, langzamer leven en weer voluit gaan. Dat vraagt geduld en tolerantie van hun omgeving.”

Voortzetten coronamaatregelen

De coronamaatregelen, ten slotte, waren voor de meesten even wennen. Niettemin wil een groot deel van de respondenten vasthouden aan sommige maatregelen, zelfs wanneer het niet meer hoeft van de overheid. Zo wil 56 procent niezen of hoesten in de elleboog voortzetten. Frappant is dat van 54 procent de drie zoenen bij een ontmoeting niet meer terug hoeven te komen. En: de 1,5 meter afstand en het niet meer schudden van handen mogen blijven van 45 procent respectievelijk 37 procent van de ouderen.

Rode Kruis geeft advies en ondersteuning samen met MIND Korrelatie

Voor de mensen die opzien tegen de komende maanden, biedt het Rode Kruis ondersteuning en advies. In samenwerking met MIND Korrelatie biedt de hulporganisatie ondersteuning via de telefoon, chat, mail of WhatsApp. Mensen kunnen laagdrempelig, kosteloos (bij telefoon alleen de gebruikelijke belkosten) en anoniem praten met een hulpverlener van MIND Korrelatie. 

Via de website en sociale media blijft het Rode Kruis ook tips geven. Zoals over het fenomeen FOMO (fear of missing out); of over hoe om te gaan met voorzichtigheid over de versoepelingen, terwijl je vrienden en familie er anders over denken.

Verantwoording onderzoek

Het Rode Kruis heeft van 17 t/m 25 juni een online onderzoek uitgevoerd, onder een steekproef van n= 1024 Nederlanders van 16 jaar en ouder. De groep is representatief naar leeftijd, geslacht, opleiding, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en regio. Naar aanleiding van vergelijkbare onderzoeken in oktober 2020 en februari 2021 startte het Rode Kruis onder de noemer #skipdecoronadip diverse motivatiecampagnes voor jong en oud.

Meer nieuws