Input Kamerdebat over euthanasie en psychisch lijden

architecture-gdd68dc3c8_640

Deze week van 6 t/m 12 februari is het de ‘Week van de euthanasie’. Ondraaglijk psychisch lijden en het ontbreken van perspectief, kunnen voor mensen een reden zijn om meer te willen weten over en eventueel een euthanasie-traject in te gaan. MIND vindt het belangrijk dat deze mensen en hun naasten de nodige informatie kunnen krijgen, daarover kunnen spreken én goede begeleiding en ondersteuning krijgen. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over medische ethiek. MIND roept in haar brief aan de Kamer op om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigen en organisaties in het sociaal domein bij de verdere ontwikkeling van activiteiten en regelgeving rondom euthanasie en psychiatrie. 

Openheid in debat én in gesprek over euthanasiewens

Wanneer psychisch lijden ondraaglijk en uitzichtloos is en behandeling geen verlichting meer kan bieden (het zogenaamde ‘uitbehandeld zijn’), kan euthanasie een gespreksonderwerp zijn. De MIND werkgroep suïcidepreventie spant zich in voor een zorgvuldig proces waarbij het belang van de betrokkene voorop staat. Voor de werkgroep is euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden onder voorwaarden mogelijk. We vinden het van belang dat er een open discussie over plaats vindt, waarbij alle betrokken partijen aan tafel zitten. Het onderwerp moet dus bespreekbaar worden gemaakt in het politieke, beleidsmatige en maatschappelijke debat. Mensen die zich in deze situatie bevinden, willen dat hun doodswens serieus genomen wordt. Dat deze bespreekbaar is en dat zij de zorg en ondersteuning krijgen waar zij behoefte aan hebben. Dit geldt zowel voor de betrokkenen zélf als voor hun naasten.  

Sociaal domein inzetten om meer mensen te bereiken

MIND is voorstander van de verdere opbouw en ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie (EE), zodat enerzijds mensen die ondraaglijk psychisch lijden tijdige en passende zorg krijgen en anderzijds recht wordt gedaan aan de vraag om (informatie over) euthanasie bij deze groep. In de voorgestelde aanpak missen we nog de rol die laagdrempelige voorzieningen zoals het Suïcide Preventie Centrum kunnen vervullen bij mensen die vastlopen en euthanasie overwegen. Meer dan de helft van de mensen die suïcide plegen, zijn immers niet in behandeling bij de ggz. Het is belangrijk dat deze mensen op alle mogelijke manieren bereikt worden en bekend zijn met alle opties om hulp en advies te krijgen.  

Meer gebruik van ervaringsdeskundigheid

Daarnaast moet bij de verdere ontwikkeling van beleid en activiteiten de expertise van ervaringsdeskundigen meer worden meegenomen. MIND wil graag betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van activiteiten en regelgeving rondom euthanasie en kan adviseren over passende bejegening. Ervaringsdeskundigen kunnen psychiaters (en het Expertisecentrum) tevens ondersteunen bij de behandeling en/of ondersteuning van ggz-patiënten met suïcidale gedachten en/of een euthanasiewens. Ook vragen wij om meer ondersteuning voor naasten van mensen met een doodswens. Tot slot vragen we wederom om zowel de wachtlijst bij het EE alsook de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg met spoed op te lossen. Uitgestelde zorg leidt tot een grotere hulpvraag, omdat de klachten verergeren. Het oplossen van de wachtlijsten, zowel voor volwassenen als voor jeugdigen, is derhalve ook een vorm van suïcidepreventie. 

Wil je meer weten over euthanasie bij psychisch lijden? Lees hier verder

Lees hier de Kamerbrief van MIND tbv Commissiedebat Medische ethiek. Deze zou op 26 januari 2023 plaatsvinden maar wordt naar een nog nader te bepalen datum verplaatst. 

Hulp nodig? 

De hulpverleners van MIND Korrelatie bieden hulp en informatie bij vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van euthanasie bij ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden: www.mindkorrelatie.nl 

Meer nieuws